Η συγχώνευση δύο άστρων νετρονίων το μεγαλύτερο επιστημονικό επίτευγμα του 2017

Ο φετινός συνδυασμός των βαρυτικών κυμάτων με τις πιο παραδοσιακές μεθόδους παρατήρησης επιβεβαιώνει ότι ανέτειλε πλέον μια πολυδιάστατη (multi-messenger) αστρονομία και αστροφυσική.
Τυχαία Θέματα