Η διαφορά ψυχολογίας και το εκτός που... είναι εντός !

O Βook-nomikarioς μας αναλύει μια δυάδα απ' τις συνολικές επιλογές του, λόγω διαφοράς κλάσης και ψυχολογίας στο πρώτο ματς και... έδρας στο δεύτερο!
Τυχαία Θέματα