Ανακοίνωση Δήμου για το Γήπεδο

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της Διπλής Ανάπλασης, ο οποίος πλέον περιμένει την επίσημη απόφαση του ΣτΕ. Αναλυτικά: «Η Διπλή Ανάπλαση, το μεγάλο εγχείρημα για την Πόλη της Αθήνας, ορθώς έγινε με νόμο. Με τη διευρυμένη αντίληψη ισοζυγίου πρασίνου στο επίπεδο της πόλης - και όχι μόνο στο επίπεδο της πολεοδομικής ενότητας - η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκτά ένα νέο πολεοδομικό εργαλείο που μπορεί να αποδώσει ισονομία μεταξύ διαφορετικών γειτονιών. Δεν απορρίπτεται αλλά
αναγνωρίζεται ως «δυνητική» η ρύθμιση για την ΕΤΜΑ λόγω του αυξημένου κόστους απόκτησης χώρων που προορίζονται για ελεύθερο κοινόχρηστο πράσινο. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία και έχοντας ολοκληρώσει σχεδόν στο σύνολό τους τις Πράξεις Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης, προκύπτει ότι στον Ελαιώνα (εξαιρουμένης της Διπλής Ανάπλασης και μετά την αφαίρεση των οφειλόμενων εισφορών σε γη) οι υποχρεώσεις του Δήμου
Keywords
Τυχαία Θέματα