Μέτρα πρόληψης και προστασίας δικηγόρων λόγω καύσωνα

Οι φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα «καλούνται να μην αναθέτουν καθήκοντα που απαιτούν εξωτερική εργασία»
Τυχαία Θέματα