Προέλαση ιρακινών δυνάμεων προς το Τικρίτ

Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και σιιτική
Τυχαία Θέματα