Συμφωνία ΕΡΤ - Forthnet για τα στιγμιότυπα της Super League

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. σε συνεδρίασή του ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα:

1. Ενέκρινε την αγορά στιγμιοτύπων ποδοσφαιρικών αγώνων της Super League από την εταιρεία FORTHNET για την περίοδο 2015 – 2016, για τις ανάγκες της εκπομπής «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» (36 εβδομαδιαία επεισόδια).

Η δαπάνη ανέρχεται σε 800.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα βαρύνει αναλογικά τον προϋπολογισμό των ετών 2015 και 2016 της Γενικής Διεύθυνσης Περιεχομένου. Σημειώνεται ότι η σχετική δαπάνη είναι σημαντικά περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και η άνευ τιμήματος παραχώρηση στην ΕΡΤ του δικαιώματος μετάδοσης συνεντεύξεων Τύπου προπονητών και παικτών.

2. Ενέκρινε την αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πεκίνο. Το προβλεπόμενο κόστος ανέρχεται σε 440.000 ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί υπό τη μορφή παραχώρησης διαφημιστικού χρόνου ίσης αξίας.

3. Ενέκρινε την αναμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού του 2015 και το σχέδιο προϋπολογισμού του 2016.

4. Ενέκρινε την καταβολή ποσού 142.336,79 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) στην εταιρεία DIGEA για τις παρασχεθείσες από αυτήν υπηρεσίες προς την ΕΡΤ έως τις 30 Απριλίου 2015.

5. Έκανε αποδεκτό το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του υπ΄ αριθμ. 545/12.06.14 διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 150 δεκτών – αποκωδικευτών δορυφορικών σημάτων και 150 δορυφορικών κεραιών, με το οποίο απορρίπτεται στο σύνολό της προδικαστική προσφυγή εταιρίας που συμμετείχε σε αυτόν. Το ΔΣ της ΕΡΤ αποφάσισε τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) με τη συμμετοχή των εταιρειών που κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές.

6. Έκανε αποδεκτές τις προσφορές ταινιών και ντοκιμαντέρ από εταιρείες και φορείς για τη δωρεάν, άνευ εργολαβικού ανταλλάγματος προβολή τους από την ΕΡΤ3.

7. Αποφάσισε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του υπ΄ αριθμ. 1337/25.08.14 διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών στατικής φύλαξης και την παράταση της συνεργασίας με την υπάρχουσα εταιρία φύλαξης για διάστημα μέχρι πέντε μηνών ή έως την ανάδειξη νέου αναδόχου μέσω διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί άμεσα.

8. Αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε. για χρονικό διάστημα ενός έτους και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η μέγιστη προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 96.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα βαρύνει αναλογικά τον προϋπολογισμό των ετών 2015 και 2016.

9. Ενέκρινε κατ΄ αρχήν την ανάληψη από την ΕΡΤ της διοργάνωσης για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στον 61ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

10. Αποφάσισε τη συγκρότηση ομάδας ΚΕΕΠ (Κέντρου Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πολιτών) της ΕΡΤ, η οποία θα απαρτίζεται από υπαλλήλους της εταιρείας με συντονιστή τo δημοσιογράφο Περικλή Βασιλόπουλο.

The post Συμφωνία ΕΡΤ - Forthnet για τα στιγμιότυπα της Super League appeared first on Enimerosi24.

Keywords
Αναζητήσεις
forthnet
Τυχαία Θέματα