Περιφέρεια Αττικής: «Δεν έχουμε ουδεμία ανάμειξη σε διαδικασίες απονομής ιθαγένειας»

'Είναι προφανές' σημειώνει σε ανακοίνωσή της, 'ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής (β' βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρώην Κρατικής Περιφέρειας), δύο εντελώς διακριτών και ξεχωριστών θεσμών»
Keywords
Τυχαία Θέματα