Το ΠΚ παρέχει υποτροφίες σε Σύριους πρόσφυγες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με γνώμονα τη στήριξη των Σύριων προσφύγων, αποφάσισε να παραχωρήσει αριθμό θέσεων σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε Σύριους πρόσφυγες που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το

Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε, επίσης, να συμμετάσχει στο σχέδιο υποτροφιών που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας για την παραχώρηση υποτροφιών σε Σύριους πρόσφυγες που εξασφαλίζουν θέση για φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα δημοσίων ή ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Οι υποτροφίες καλύπτουν εξ ολοκλήρου τα απαιτούμενα δίδακτρα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του φοιτητή.

Στόχος του προγράμματος υποτροφιών που έχει διάρκεια πέντε έτη, είναι η παροχή των γνώσεων και των ικανοτήτων που θα είναι χρήσιμες στη Συριακή κοινωνία όταν θα καταστεί εφικτό να ανοικοδομήσει τη χώρα και να ανασυστήσει την οικονομία με το πέρας των εχθροπραξιών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαμένουν προσωρινά στο Λίβανο ή στην Ιορδανία.

Σημειώνεται επίσης ότι το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου έχει παραχωρήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 Κύπρου δύο υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από την Παλαιστίνη. Στους παλαιστίνιους φοιτητές παραχωρήθηκε πλήρη υποτροφία για κάλυψη των διδάκτρων του προγράμματος.

Πληροφορίες: Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τηλ.: +357-22894044, Ηλ. Διεύθυνση: [email protected]

Keywords
Τυχαία Θέματα