Στην πρόταση που έλεγαν «ναι», τώρα ψηφίζουν απεργίες

Οι αντιπαραθέσεις για το ποια θέση θα πρέπει να επικρατήσει κατά την ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου από τα μέλη της ΟΕΛΜΕΚ, καταδεικνύουν τις διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό της οργάνωσης των καθηγητών.


Παρόλο που την περσινή χρονιά -περίοδος της κρίσης στην Παιδεία-, οι Κινήσεις της ΟΕΛΜΕΚ, δεν ήρθαν σε μεγάλη αντιπαράθεση, αυτό άλλαξε άρδην

κατά τη φετινή χρονιά κυρίως με φόντο τις εξετάσεις τετραμήνων.

Τα τετράμηνα τον περσινό χειμώνα είχαν φέρει αντιμέτωπους τους καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης με διαπραγματεύσεις, τόσο με την Επιτροπή για την Αξιολόγηση του Μαθητή όσο και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, με την ΟΕΛΜΕΚ μάλιστα να προωθεί δικό της πλαίσιο, υπό τον τότε πρόεδρο της συντεχνίας, κ. Γιάννο Σωκράτους.

Η συγκεκριμένη πρόταση φαίνεται να διαμόρφωσε τις τελικές αλλαγές στους Κανονισμούς, οι οποίες πέρασαν ομόφωνα από την τελευταία συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων το καλοκαίρι, μέσα από την πρόταση που είχε κατατεθεί στην Επιτροπή Παιδείας από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανικό Λεωνίδου.

Αυτό βέβαια προκαλεί ερωτηματικά για τους λόγους που η οργάνωση των καθηγητών καταφεύγει σε ψήφισμα για απεργίες, αφού οι δύο προτάσεις έχουν απειροελάχιστες διαφορές μεταξύ τους.

Η πρόταση-πλαίσιο είχε γίνει αποδεκτή από το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ και τον Γενάρη του 2019 κατατέθηκε με τις εξής προδιαγραφές:

Εξεταζόμενα μαθήματα-Γραπτή αξιολόγηση

*Να έχει το 40% της βαθμολογίας

*Ένα ενιαίο κοινό διαγώνισμα 90 λεπτών ανά τετράμηνο, που θα ετοιμάζεται κεντρικά.

*Ως εξεταστέα ύλη θα καθορίζεται το 50% της διδακτέας ύλης μέχρι τη διεξαγωγή του κοινού διαγωνίσματος (25% βαρύτητα)

*και ένα προειδοποιημένο διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο (15% βαρύτητα)

Εξεταζόμενα μαθήματα-Προφορική αξιολόγηση

* Όσον αφορά στην προφορική ή/και άλλη αξιολόγηση (60%) προτείνουν μέχρι δύο μικρές (20λεπτες) γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις στην τάξη βάσει των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας (προειδοποιημένες)

* ή μέχρι δύο quiz ή παρόμοιων τύπων ασκήσεων

*ή ένα project

*Επίσης, συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας και κατ’ οίκον εργασίες.

Μη εξεταζόμενα μαθήματα-Γραπτή αξιολόγηση (40%)

*Ένα διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο ή ένα project.

Μη εξεταζόμενα μαθήματα-Προφορική Αξιολόγηση (60%)

*Μία μικρή (20λεπτη) γραπτή βαθμολογητέα άσκηση στην τάξη βάσει των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας (προειδοποιημένη) ή μέχρι δύο quiz ή παρόμοιων τύπων ασκήσεων ή ένα project.

Επίσης, συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας και κατ’ οίκον εργασίες.

Οι αλλαγές που έγιναν στους Κανονισμούς και ψηφίστηκαν στη Βουλή προωθήθηκαν με τις εξής προδιαγραφές:

*Ο βαθμός κάθε τετραμήνου για τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης, με αναλογία εξήντα τοις εκατό (60%) για την προφορική επίδοση και σαράντα τοις εκατόν (40%) για τη γραπτή αξιολόγηση.

*Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που αφορά στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης εκτός των σαρανταπεντάλεπτων και ενενηντάλεπτων διαγωνισμάτων που διεξάγονται κατά τη διάρκεια των τετραμήνων και αξιολογείται ως ακολούθως: α)Συμμετοχή του μαθητή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο, β)κατ’ οίκον εργασία γ)Εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) δ)δραστηριότητες διάκρισης εκτός αίθουσας διδασκαλίας που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, ή/και εθελοντική εργασία

*Η γραπτή αξιολόγηση θα περιλαμβάνει ένα μόνο προειδοποιημένο σαρανταπεντάλεπτο (45΄) γραπτό διαγώνισμα ανά τετράμηνο.

Νοείται ότι για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς οι μαθητές, θα έχουν τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας με ένα επιπλέον σαραντάλεπτο (45’) γραπτό διαγώνισμα σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη σχολική μονάδα (στο τέλος κάθε τετραμήνου). Ο βαθμός της δεύτερης ευκαιρίας, θα είναι και ο τελικός βαθμός της γραπτής αξιολόγησης

*Κατά την περίοδο των κεντρικών δοκιμίων αξιολόγησης θα διεξάγονται κανονικά τα μαθήματα, πλην της ημέρας διεξαγωγής τους.

νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών για σκοπούς προαγωγής θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 2019-2020 και θα εφαρμοστεί μόνο για την Α΄ Λυκείου:

Νοείται ότι για τη Β’ Λυκείου η νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 2020-2021 και για τη Γ΄ Λυκείου θα τεθεί σε ισχύ από τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Keywords
Τυχαία Θέματα