«Οι στατιστικές ισότητας είναι καταθλιπτικές στην Κύπρο»

Οι στατιστικές της ισότητας συνεχίζουν να είναι καταθλιπτικές στην Κύπρο λέει το ΠΙΚ, ζητώντας μέτρα.


Την ανάγκη για λήψη μέτρων για προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων, υπογραμμίζει το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ), σε διακήρυξή του για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, σημειώνοντας πως "δυστυχώς, οι στατιστικές της ισότητας στην Κύπρο

συνεχίζουν να είναι καταθλιπτικές, αποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, σε μια κοινωνία στην οποία κυριαρχούν τα έμφυλα στερεότυπα, οι πατριαρχικές αντιλήψεις και οι σεξιστικές συμπεριφορές και νοοτροπίες".

Όπως αναφέρει το ΠΙΚ, το χάσμα αμοιβών σε βάρος των γυναικών ανέρχεται στο 16%, το έμφυλο χάσμα στις συντάξεις στο 39% και ο επαγγελματικός διαχωρισμός στο 24,4%. Η φτώχεια και ο αποκλεισμός βρίσκονται στο 28,8% για τις γυναίκες και 26,8% για τους άντρες, προστίθεται, και σημειώνει πως τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη είναι 25,4% και 23,6%.

Επίσης, αναφέρεται πως η αναλογία παιδιών από 3 μέχρι 6 ετών σε επίσημες δομές φροντίδας στην ΕΕ είναι 26% και στην Κύπρο 19% και ότι σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για τις ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα, η Κύπρος κατατάσσεται στην 100η θέση.

Ακόμη, το ΠΙΚ σημειώνει πως τα κυβερνητικά μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει αρνητικά περισσότερο τις γυναίκες που βρίσκονται στην ανεργία, τις γυναίκες μονογονιούς, τις συνταξιούχες με χαμηλές συντάξεις, τις πολύτεκνες μητέρες και τις γυναίκες σε επισφαλή απασχόληση. "Η πλήρης ελευθεροποίηση του ωραρίου λειτουργίας επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο έχει επηρεάσει δυσμενώς τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών εργαζομένων, εφόσον το νέο καθεστώς εργοδότησης δεν προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικού συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων", προστίθεται.

Το ΠΙΚ, αναφέρεται, θέτει τα πολιτικά κόμματα, την κυβέρνηση, τα συνδικάτα, τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενώπιον των ευθυνών τους.

Όπως σημειώνει, για την προώθηση της ισότητας, απαιτούνται μέτρα όπως η ενσωμάτωση της ισότητας αντρών και γυναικών σε όλες τις πολιτικές και μέτρα της κυβέρνησης, η ευαισθητοποίηση και προώθηση νέας κουλτούρας επιμερισμού οικογενειακών υποχρεώσεων για ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, η αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στα ζητήματα πρόσβασης στην απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική ανέλιξη και σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας.

Επίσης, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη φιλοσοφία και στον σχεδιασμό των προγραμμάτων απασχόλησης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και επαναφορά του ρυθμισμένου ωραρίου στα επαγγέλματα του λιανικού εμπορίου και σωστή οργάνωση των διάφορων μορφών ευέλικτης απασχόλησης και ενσωμάτωσής τους στις εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές, με τρόπο που να αποτελεί μια ευκαιρία και όχι μια απειλή για τις γυναίκες, με τη δημιουργία γυναικείων γκέτο με χαμηλούς μισθούς χωρίς ευκαιρίες μεταπήδησης στην πλήρη απασχόληση.

Keywords
Τυχαία Θέματα