ΚΕ: Δε θα συνεισφέρουμε στην αποδόμηση του προγράμματος–Πλήττει την οικονομία

Ανακοίνωση εξέδωσε η Κυβέρνηση με την οποία απαντά στις επικρίσεις τους Γ.Γ. του ΑΚΕΛ.

ΓΓ ΑΚΕΛ: Σε ποια άλλη χώρα ο Πρόεδρος θα είχε έσοδα από αποφάσεις Κυβέρνηση;

Η Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εισηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα τον διορισμό ερευνητικής επιτροπής για εις βάθος και αντικειμενική διερεύνηση του θέματος που αφορά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) από το 2007 μέχρι

το 2020,

2. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην οποία δεν συμπεριλαμβανόταν το ΑΚΕΛ, στις 31 Ιουλίου, θεωρώντας το ΚΕΠ χρήσιμο εργαλείο για την οικονομία και για την επανάκαμψη της μετά την κρίση από την πανδημία του κορωνοϊού, και υιοθετώντας την πρόταση της Κυβέρνησης για επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες και ψηφίζοντας νέους κανονισμούς που θα καθιστούν το Πρόγραμμα ξένων επενδύσεων πιο αξιόπιστο,

3. Την έκκληση και τη θέση όλων των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, όπως ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, καθώς και Συνδέσμους προστασίας ευάλωτων ομάδων των συμπολιτών μας, όπως ο Σύνδεσμος Προστασίας της Πρώτης Κατοικίας και ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, του ΣΕΛΚ, του Δικηγορικού Συλλόγου και άλλων επαγγελματικών φορέων, για να σταματήσει η επιζήμια για το ΚΕΠ δημόσια αντιπαράθεση, αλλά και λαμβάνοντας σοβαρότατα υπόψη τα μηνύματα που παίρνει από δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους που ήταν στην ανεργία και βρήκαν θέσεις εργασίας,

Αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να συνεισφέρει στην αποδόμηση του Προγράμματος από μέρους του ΑΚΕΛ καταστρέφοντας το στην ουσία, εντός και εκτός Κύπρου, και κατ΄ επέκταση πλήττοντας την οικονομία της χώρας μας.

Keywords
Τυχαία Θέματα