Άρχισε το Ψηφιακό Σχολείο του Σαββάτου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, το πρώτο διαδικτυακό μάθημα από τη σειρά μαθημάτων που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε μη διδακτικό χρόνο. Το μάθημα αυτό απευθυνόταν σε  μαθητές Λυκείου/ΤΕΣΕΚ (Τεχνικής, Επαγγελματικής, Σχολής, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και είχε ως τίτλο: «Πώς προστατεύομαι από τους αόρατους εχθρούς».

Εισηγήτρια στο διαδικτυακό μάθημα ήταν η Δρ Ζωή-Δωροθέα Πανά, Λέκτορας Παιδιατρικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου EUC, Σύμβουλος

Υπουργού Υγείας και Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής για COVID-19.

Βασικός σκοπός της παρουσίασης ήταν η καλλιέργεια υγειονομικής κουλτούρας στην καθημερινότητα των μαθητών, ως ένας νέος τρόπος συμπεριφοράς ελέγχου και πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων. Παράλληλα, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν οι αόρατοι εχθροί, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, οι βασικές κατηγορίες τους, καθώς και το πώς μεταδίδονται στον άνθρωπο. Αναφέρθηκαν μέτρα ελέγχου και πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων, με έμφαση στους κορωνοϊούς. Ακολούθως, τονίσθηκε η σημασία του σεβασμού στη φύση, η ορθή χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων, όπως επίσης και η σημασία του εμβολιασμού, ως βασικό όπλο προληπτικής ιατρικής έναντι Λοιμωδών Νοσημάτων.

Το επόμενο διαδικτυακό μάθημα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Νοεμβρίου και έχει τίτλο «Διαδίκτυο: Χρήσιμες Συμβουλές για εφήβους». Εισηγητής θα είναι ο Μάριος Πλουτάρχου, υπεύθυνος διαλέξεων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο-CYTA. Βασικός στόχος της παρουσίασης είναι να δοθούν συμβουλές στους εφήβους για την ορθή χρήση του διαδικτύου. Θα αναδειχθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν καθώς και τα σημεία που πρέπει να προσέχουν οι έφηβοι κατά τη χρήση του διαδικτύου.  

Keywords
Τυχαία Θέματα