Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: Σημαντικός πυλώνας της οικονομίας

Αδιάσπαστο μέρος μιας σύγχρονης οικονομίας, κυρίως εξωστρεφούς, είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις και κυρίως αυτές που συνδράμουν στην ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, της απασχόλησης και των δημόσιων οικονομικών.

Επενδύσεις που έχουν πολλαπλασιαστικό παρά ευκαιριακό χαρακτήρα και βοηθούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών αλλά και στην εξειδίκευση των επαγγελματιών μέσα από τη σύμπτυξη απόψεων και γνώσεων.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αφορούν τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε μια ξένη χώρα για τη δημιουργία

περιουσιακού στοιχείου (ιδιοκτησία), με δικαίωμα ελέγχου της επένδυσης. Σε γενικές γραμμές, μια άμεση ξένη επένδυση (ΑΞΕ) αντικατοπτρίζει την πορεία δράσης κατά την οποία πολίτες ή εταιρείες μιας χώρας («χώρα καταγωγής») αποκτούν ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων με σκοπό τον έλεγχο της παραγωγής και της διανομής, καθώς και άλλων δραστηριοτήτων, σε διαφορετική χώρα («χώρα υποδοχής» ή «ξένη χώρα»).

Διαβάστε περισσότερα στο Economy Today που κυκλοφορεί με την εφημερίδα «Σημερινή».

Keywords
Τυχαία Θέματα