Έρευνα για τις ορθόδοξες κοινότητες στην Καππαδοκία

Μελετώντας και αξιοποιώντας τα οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα των χωριών της Καππαδοκίας του 15ου και 16ου αιώνα, η Ευαγγελία Μπαλτά, διευθύντρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εκπόνησε μία σημαντική έρευνα για τη σύνθεση του πληθυσμού και το δίκτυο των οικισμών της Κεντρικής Μικράς Ασίας, φωτίζοντας την ιστορία και των ορθόδοξων Ρωμιών, κατά την προοθωμανική περίοδο. Πηγές της έρευνας, μέσα από τις οποίες προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα, ήταν τα κατάστιχα, στα οποία καταγράφονται ονομαστικά οι αρχηγοί των φορολογούμενων νοικοκυριών και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές των οικισμών,
προκειμένου οι φόροι τους να επιμεριστούν στους τιμαριώτες.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο αριθμός των χριστιανικών οικισμών διατηρήθηκε σταθερός κατά τον 15ο-16ο αιώνα. Επίσης, ο χριστιανικός πληθυσμός στον καζά της Καισάρειας ακολουθεί τη δημογραφική αύξηση του υπόλοιπου πληθυσμού, ενώ δημογραφική αύξηση παρατηρείται και στους χριστιανικούς πληθυσμούς των καζάδων του Βιλαετιού του Καραμάν.
Keywords
Τυχαία Θέματα