Μόλις 4 δότες για κάθε 1 εκατ. πολίτες!

07:45 1/3/2011 - Πηγή: 24wro
Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η έλλειψη μοσχευμάτων στη χώρα μας... ωστόσο η ηγεσία του υπουργείου Υγείας περιορίζεται στο να ανακοινώνει τη λειτουργία νέων Κέντρων Μεταμόσχευσης.

Στο ερώτημα που ευλόγως προκύπτει «πώς θα λειτουργήσουν τα Κέντρα χωρίς μοσχεύματα;» προσώρας δεν δίδεται απάντηση αρμοδίως. Τα στοιχεία που αφορούν το 2010 είναι ενδεικτικά: οι δότες δεν ξεπέρασαν τους 40 και οι μεταμοσχεύσεις τις 160!

Εάν εξαιρεθούν δε οι μεταμοσχεύσεις νεφρού που αποτελούν τη μερίδα του λέοντος διότι γίνονται κυρίως από συγγενείς ζώντες δότες, οι μεταμοσχεύσεις των άλλων οργάνων
βρίσκονται σε κατακόρυφη πτώση. Έγιναν 33 μεταμοσχεύσεις ήπατος, 5 καρδιάς και μόλις 3 πνευμόνων!

Η σύγκριση με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι απογοητευτική. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 4 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν στην Ισπανία αντιστοιχούν 34 και στην Πορτογαλία 31.

Γι’ αυτό άλλωστε το λεγόμενο ισπανικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο όλοι θεωρούνται αυ
Keywords
Τυχαία Θέματα