Πόσα πρόσωπα μπορεί να αναγνωρίσει ένας άνθρωπος;

Είναι φανερό ότι μερικοί άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από ό,τι άλλοι στο να αναγνωρίζουν και να θυμούνται πρόσωπα.
Τυχαία Θέματα