Υπ. Υγείας: Εντός δύο μηνών τίθεται σε λειτουργία μεγάλος αριθμός ΤΟMΥ

Συνολικά υποβλήθηκαν έως και τη λήξη της προθεσμίας στις 8 Σεπτεμβρίου 22.678 μοναδιαίες αιτήσεις. Παράλληλα το υπουργείο Υγεάις σημειώνει ότι «δυστυχώς παρατηρήθηκε η διαχρονική δυσκολία να καλυφθούν με επάρκεια θέσεις στην περιφέρεια και τα νησιά»
Keywords
Τυχαία Θέματα
Υγείας, ΤΟMΥ,ygeias, toMy