Πληρωμές και συναλλαγές με τερματικά POS στα 401 ΓΣΝΑ, 424 ΓΣΝΕ και στα στρατιωτικά πρατήρια

Προγραμματίζεται δε, η επέκταση της λειτουργίας POS στις στρατιωτικές λέσχες, στα ΚΑΑΥ, στα ΚΨΜ και στα στρατιωτικά μουσεία, με μέριμνα της διεύθυνσης Οικονομικού του
Keywords
Τυχαία Θέματα