Ορίζεται ανώτατο όριο ατομικής μηνιαίας σύνταξης, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Εργασίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα