Προσλήψεις: 102 νέοι υπάλληλοι στην Κηφισιά

Υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα προσλάβει ο δήμος Κηφισιάς. Συνολικά «άνοιξαν» 102 νέες ευκαιρίες για τις εξής ειδικότητες: 74 Υ.Ε. εργάτες καθαριότητας, 13 Δ.Ε. οδηγοί απορριμματοφόρου, 3 Δ.Ε. οδηγοί αυτοκινήτων, 6 Δ.Ε. χειριστές μηχανημάτων έργων, 1 Δ.Ε. ηλεκτροτεχνίτης αυτοκινήτων, 2 Δ.Ε. ηλεκτρολόγοι και 3 Δ.Ε. μηχανοτεχνίτες. Οι υποψήφιοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκτός από το απολυτήριο Λυκείου, θα πρέπει να διαθέτουν και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Μοναδικό προσόν διορισμού για τους ενδιαφερομένους της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι το απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή παλαιού Δημοτικού. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τον φάκελο υποψηφιότητας τους έως και τις 13 Απριλίου. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 213-2007186.
Keywords
Τυχαία Θέματα