Γιώργος Λεμπέσης: ανοίγει παιδικό σταθμό με τη σύζυγο του Σοφία

Ο Γιώργος Λεμπέσης και η σύζυγος του Σοφία ανοίγουν παιδικό σταθ­μό και νηπιαγωγείο στην Κη­φισιά. Αυτή την περίοδο και οι δύο «τρέχουν» για να ολοκλη­ρώσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου ο σταθμός να είναι έτοιμος και να λειτουργήσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Αν και κάθε νέα επιχειρηματι­κή δραστηριότητα ενέχει ρίσκο -ιδιαίτερα στις μέρες μας- το ζευγάρι προχώρησε στη συγ­κεκριμένη κίνηση με πολύ με­ράκι και ενθουσιασμό. Αγα­πούν τα παιδιά και στο σχολείο τους
θα έχουν την ευκαιρία να έρχονται σε επαφή καθημερι­νά μαζί τους. Η Σοφία έχει γνώσεις παιδαγωγικής, αφού σπούδασε στη Γερμανία και ερ­γάζεται ως ωρομίσθια καθη­γήτρια γερμανικής γλώσσας σε σχολείο της Αθήνας. «Έχουμε βρει τον χώρο και τώρα περιμένουμε να εκδο­θούν οι άδειες, θα είναι ελληνογερμανικό σχολείο, παιδι­κός σταθμός και νηπιαγωγείο, και στόχος μας είναι να προ­σφέρουμε το καλύτερο στα παιδιά αυτής της ηλικίας» δη­λώνει  ο Γιώργος Λεμπέσης και προσθέτει: «Η καινούργια ενασχό­ληση δεν πρόκει
Keywords
Αναζητήσεις
παιδικος σταθμος κηφισια λεμπεση, λεμπεσης παιδικος σταθμος
Τυχαία Θέματα