Σκληρά μέτρα

Σκληρά μέτρα για τους εργαζόμενους περιλαμβάνει ο εφαρμοστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη­μοσιονομικής Στρατηγικής. Ειδικότερα, όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις, οι βασικές αλλαγές είναι οι εξής:Θεσμοθετείται το ελαστικό δεκάωρο χωρίς υπερωρια­κή αμοιβή για τον χρόνο απασχόλησης που υπερβαίνει το οκτάωρο .Θεσμοθετείται η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχό­μενων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 25 χρόνων με μισθό αισθητά κατώτερο από ό,τι ορίζουν οι αντίστοιχες κλαδικές συμβάσεις ή α...
Keywords
Τυχαία Θέματα