Όμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και έτους 2023

Ράλι ανάπτυξης στο τέλος του έτους: Ενισχυμένα κατά 1,1% τα έσοδα στην Ελλάδα & κατά 1,2% το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές στα €501 εκατ. σύμφωνα με το στόχο – Οι επενδύσεις ανήλθαν στα €621 εκατ.Κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξημένα κατά 42%Προτεινόμενη αύξηση 5% στο ποσό της Πολιτικής Αμοιβών προς τους μετόχους στα €450 εκατ.Μέρισμα €0,71 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 23%Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ.

Σύνοψη έτους

Ισχυρές
επιδόσεις Ομίλου στο τρίμηνο λόγω θετικών επιδόσεων τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ρουμανίααύξηση των εσόδων κατά 5,1% και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 2,8% Ισχυρή δυναμική στην Ελλάδα: σημαντική αύξηση εσόδων κατά 5,0%, προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχυμένο κατά 1,6%, θετικό πρόσημο σε σταθερή, ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση, κινητή και ICTΘετικές λειτουργικές επιδόσεις διαθεσιμότητα FTTH σε 1,33 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ρεκόρ σε προσθήκες συνδρομητών FTTH (+35 χιλιάδες) με το ποσοστό διείσδυσης στο 19,5%

Σύνοψη Δ’ τριμήνου

(Εκατ.€)Q4’23Q4’22+/-%12M’2312M’22+/-%Κύκλος Εργασιών930,2 885,4 +5,1%3.468,9 3.455,3 +0,4%Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 341,1 331,8 +2,8%1.342,5 1.348,0 -0,4%Περιθώριο (%)36,7%37,5%-0,8μον38,7%39,0%-0,3μονΛειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων178,5 51,0–715,7590,5+21,2%Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας134,5(7,8)–531,7388,6+36,8%Προσαρμοσμένα Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας140,8116,6+20,8%562,7540,7+4,1%Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)0,3223(0,0185)–1,25560,8873+41,5%Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία191,5 199,4 -4,0%621,4 638,3 -2,6%Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL)116,1 152,6 -23,9%543,5 654,2 -16,9%Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 104,1 137,8 -24,5%501,2 597,1 -16,1%Ταμειακά Διαθέσιμα &Ταμειακά Ισοδύναμα463,9590,1-21,4%463,9590,1-21,4%Καθαρός δανεισμός634,8 726,7 -12,6%634,8 726,7 -12,6%

Σημείωση : Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Κλείσαμε το 2023 με ένα τρίμηνο ισχυρών λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα και τη συνέπεια με την οποία αντιμετωπίσαμε τις νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Το τέταρτο τρίμηνο, καταγράψαμε θετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, με τα έσοδα σταθερής να αυξάνονται σημειώνοντας βελτίωση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντίστοιχα τα έσοδα από την κινητή αυξήθηκαν για ακόμα ένα τρίμηνο, αναδεικνύοντας την υπεροχή του δικτύου μας, οδηγώντας σε συνολική αύξηση εσόδων στην Ελλάδα κατά 5%.

Συνεπείς στη στρατηγική μας, επεκτείνουμε και αναβαθμίζουμε συνεχώς τα δίκτυα σταθερής και κινητής, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη και την κερδοφορία μας για τα επόμενα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι να προσελκύσουμε και να ικανοποιήσουμε την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων, μέσα από τα πιο προηγμένα δίκτυα οπτικών ινών και 5G της χώρας».

«Με την πεποίθηση ότι θα διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επιδόσεις μας, προτείνουμε την αύξηση της συνολικής αμοιβής των μετόχων μας στα €450 εκατ. περίπου, που αντιστοιχεί στο 95% των ελεύθερων ταμειακών ροών το 2024 και αύξηση του ποσού του μερίσματος κατά 23%».

Προοπτικές

To 2024 o OTE εκτιμά ότι θα βελτιώσει περαιτέρω τις λειτουργικές και χρηματοοικονομικές του επιδόσεις. Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, που οδηγεί στη ζήτηση για τις υπηρεσίες λιανικής, οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης του ARPU και η εξοικονόμηση κόστους θα συνεχίσουν να δημιουργούν θετική δυναμική. Παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά στις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής και σε ορισμένες κατηγορίες εξόδων, ο ΟΤΕ είναι βέβαιος ότι θα επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη το 2024, με βάση την τρέχουσα δυναμική της αγοράς.

To 2023 o OTE ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στο κομμάτι των υπηρεσιών λιανικής και μεγάλωσε το προβάδισμα όσον αφορά την ποιότητα και την ανάπτυξη των υποδομών του. Ο ΟΤΕ σκοπεύει να συνεχίσει να αξιοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά για να ενισχύσει τις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις του το 2024. Ο Όμιλος θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές FTTH, το δίκτυο 5G και την ψηφιοποίηση όλων των σημείων επαφής με τους πελάτες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε νέες αγορές που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Στην Ελλάδα, ο ΟΤΕ υλοποίησε αρκετές πρωτοβουλίες στα τέλη του 2023 με σκοπό να ενισχύσει την αξία των υπηρεσιών του, υποστηρίζοντας την μελλοντική αύξηση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας και τη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων σταθερής λιανικής. Ο ΟΤΕ, λειτουργώντας ως ένας από τους κύριους Systems Integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του ICT, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ως αποτέλεσμα, το 2024, ο ΟΤΕ, παρά τις πιέσεις στις εγχώριες ροές χονδρικής, αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη βάση των εσόδων του. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, ιδίως όσον αφορά στο κόστος προσωπικού, προκειμένου να αντισταθμίσει εν μέρει τις επιπτώσεις του υψηλότερου ενεργειακού κόστους. Ο ΟΤΕ έχει συνάψει συμφωνίες για μεγάλο κομμάτι των ενεργειακών του αναγκών για το 2024, διασφαλίζοντας το μελλοντικό κόστος, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιό του. Για το έτος 2024, ο ΟΤΕ αναμένει περαιτέρω αύξηση των λειτουργικών κερδών, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τα έσοδα.

Το 2024, ο ΟΤΕ εκτιμά πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε περίπου €470 εκατ. αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος σε σχέση με το 2023, που επηρεάστηκε θετικά από μία πίστωση φόρου. Οι επενδύσεις Ομίλου για το 2024 αναμένεται να ανέλθουν μεταξύ €610 εκατ. και €620 εκατ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους για το 2024

Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει περίπου το 95% των ελεύθερων ταμειακών ροών, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά 85% για το 2023 και το 84% για το 2022. Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2024 θα ανέλθει σε περίπου €450 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €297 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. To προτεινόμενο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,71 ανά μετοχή, είναι αυξημένο κατά 23% σε σχέση με το 2023. Το μέρισμα θα καταβληθεί στις 10 Ιουλίου 2024, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 28 Ιουνίου 2024.

ομιλοσ οτε

Το Δ’ τρίμηνο του 2023, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 5,1% και διαμορφώθηκαν σε €930,2 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,0% στα €854,8 εκατ., χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, τις υπηρεσίες ευρυζωνικότητας, τις υπηρεσίες τηλεόρασης και τα έργα ICT. Στην Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,2% και διαμορφώθηκαν στα €77,5 εκατ., υποστηριζόμενα κυρίως από τη θετική συνεισφορά των έργων ICT στο τρίμηνο.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν σε €571,7 εκατ., αντανακλώντας την αύξηση των εξόδων ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,8% στα €341,1 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 36,7%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,6%, στα €337,0 εκατ., με ισχυρό περιθώριο EBITDA 39,4%. Στην Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) διαμορφώθηκε στα €4,1 εκατ. Η μείωση κατά 80 μονάδες βάσης του περιθωρίου EBITDA του Ομίλου σχετίζεται κυρίως με την σύνθεση των εσόδων, ιδίως τη χαμηλότερη συνεισφορά των εσόδων από τις εγχώριες ροές χονδρικής.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €191,5 εκατ., μειωμένες κατά 4,0% από το Δ’ τρίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας διαμορφώθηκαν σε €181,1 εκατ. και €10,4 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €116,1 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2023, μειωμένες κατά 23,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €104,1 εκατ., μειωμένες κατά 24,5% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2022 παρά την υψηλότερη κερδοφορία, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρων.

Οι επενδύσεις και οι ελεύθερες ταμειακές ροές είναι σύμφωνες με τον στόχο που είχε θέσει η εταιρεία.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε σε €634,8 εκατ., μειωμένος κατά 12,6% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL). Η επόμενη αποπληρωμή ομολόγου για τον Όμιλο τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026 (Ομόλογο €500 εκατ., 0,875%).

Κύκλος Εργασιών (Εκατ. € )Q4’23Q4’22+/- %12M’2312M’22+/- %Ελλάδα854,8813,9+5,0%3.189,43.155,4+1,1%Ρουμανία κινητή77,573,0+6,2%286,9306,4-6,4%Ενδοομιλικές απαλοιφές(2,1)(1,5)+40,0%(7,4)(6,5)+13,8%Όμιλος ΟΤΕ930,2885,4+5,1%3.468,93.455,3+0,4%Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )Q4’23Q4’22+/- %12M’2312M’22+/- %Ελλάδα337,0331,8+1,6%1.325,51.310,0+1,2%Περιθώριο (%)39,4%40,8%-1,4μον41,6%41,5%+0,1μονΡουμανία κινητή4,10,0–17,038,0-55,3%Περιθώριο (%)5,3%0,0%+5,3μον5,9%12,4%-6,5μονΌμιλος ΟΤΕ341,1331,8+2,8%1.342,51.348,0-0,4%Περιθώριο (%)36,7%37,5%-0,8μον38,7%39,0%-0,3μονελλαδα

Λειτουργικά Στοιχεία

Q4’23Q4’22Ετήσιο %Ετήσιο +/-Q4’23 +/-Συνδέσεις Σταθερής2.692.6302.701.453-0,3%(8.823)1.923Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.358.5242.318.241+1,7%40.28312.608 συνδέσεις οπτικών ινών – FTTx1.546.3991.448.224+6,8%98.17520.521συνδέσεις –FTTH250.557137.240+82,6%113.31734.847Συνδρομητές τηλεόρασης678.301642.687+5,5%35.61413.040Πελάτες Κινητής7.168.2147.370.105-2,7%(201.891)(197.289) Πελάτες Συμβολαίου3.129.4012.949.844+6,1%179.55743.375 Πελάτες Καρτοκινητής4.038.8134.420.261-8,6%(381.448)(240.664)

Σταθερή Τηλεφωνία

Κατά τη διάρκεια του 2023, ο ΟΤΕ θωράκισε και επέκτεινε περεταίρω την πελατειακή του βάση. Οι πελάτες ευρυζωνικών υπηρεσιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,7%, ενώ η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής αυξήθηκε σε 88%, από 86% ένα χρόνο πριν, υποστηριζόμενη από τις ελκυστικές προσφορές και τις συνεχείς αναβαθμίσεις πελατών. Ο ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο σε πελάτες broadband, με 13 χιλιάδες νέες προσθήκες, προσελκύοντας την πλειονότητα των εκτιμώμενων καθαρών προσθηκών στην αγορά, με τους συνολικούς συνδρομητές του να ανέρχονται σε 2.359 χιλιάδες.

Το 2023, ο ΟΤΕ κατέγραψε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις πετυχαίνοντας σε ετήσια βάση αύξηση 6,8% στους συνδρομητές οπτικών ινών (FTTx) με το συνολικό αριθμό συνδρομητών FTTx να ανέρχεται σε 1.546 χιλιάδες, ενώ η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης αυξήθηκε σε 65,6%. Ο ΟΤΕ κατέγραψε 21 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες στο τρίμηνο, καθώς συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών, να αναβαθμίζει τις προσφορές του και να ενισχύει την εμπειρία των πελατών. Οι ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, αγγίζοντας το 47% των συνδρομητών FTTx.

Συνεπής με την στρατηγική του, ο ΟΤΕ εστίασε στο επενδυτικό του πλάνο για την ανάπτυξη του δικτύου FTTH, κατασκευάζοντας 183 χιλιάδες γραμμές στο τρίμηνο, από τις 420 χιλιάδες γραμμές που έγιναν εντός του 2023. Στο τέλος του 2023, 1,331 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο δίκτυο FTTH, ενώ η εταιρεία αναμένεται να φτάσει περίπου τα 1,8 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2024. Αυτό περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε «Yποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband» που θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως και 1Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας. Ο ΟΤΕ παραμένει ο μεγαλύτερος πάροχος δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα, έχοντας εγκαταστήσει πάνω από το 80% των γραμμών FTTH της χώρας. Παρέχοντας προηγμένες υποδομές FTTH στη χώρα, ο ΟΤΕ προσελκύει την πλειονότητα των πελατών θωρακίζοντας την πελατειακή βάση του. Στο τρίμηνο, ο ΟΤΕ κατέγραψε ρεκόρ σε προσθήκες συνδρομητών FTTH, με 35 χιλιάδες νέες συνδέσεις, με τη συνολική πελατειακή βάση να αυξάνεται σε 251 χιλιάδες. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (ποσοστό πελατών επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 19,5%, από 15,8% ένα χρόνο πριν, χάρη στη συνεχή επέκταση του δικτύου, καθώς και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Η διείσδυση των υπηρεσιών FTTH στους πελάτες ΟΤΕ, από τα σπίτια των οποίων έχει περάσει οπτική ίνα, ξεπερνά ήδη το 30%. Λόγω της μικρότερης απώλειας πελατών και του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους του δικτύου FTTH, η επέκταση της βάσης συνδρομητών είναι κρίσιμη, θέτοντας τα θεμέλια για συνεχή ανάπτυξη.

Το 2023, ο ΟΤΕ επέκτεινε περαιτέρω την πελατειακή του βάση στις υπηρεσίες τηλεόρασης, καταγράφοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τους 678 χιλιάδες συνδρομητές. Ο ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας 13 χιλιάδες καθαρές νέες προσθήκες, χάρη στην πλατφόρμα streaming και στο πλούσιο αποκλειστικό περιεχόμενο. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να αξιοποιεί το πλούσιο περιεχόμενο του, ιδίως το αθλητικό, τις ταινίες και σειρές, επωφελούμενος από την υψηλότερη πιστότητα των πελατών.

Κινητή Τηλεφωνία

Για μια ακόμη χρονιά, ο ΟΤΕ σημείωσε αύξηση στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής, με το συνολικό αριθμό αυτών να ανέρχεται σε 3,1 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 6,1%. Αυτή είναι η έβδομη συνεχής χρονιά διεύρυνσης της συνδρομητικής βάσης συμβολαίων κινητής, χάρη στις συνεχείς προσθήκες νέων πελατών και στις αναβαθμίσεις πελατών καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου. Στο τρίμηνο σημειώθηκαν 43 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις. Η συνεχής αύξηση πελατών συμβολαίου οφείλεται κυρίως στο συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας όσον αφορά την άριστη εξυπηρέτηση πελατών και την υπεροχή του δικτύου. Η Εταιρεία κατέγραψε 241 χιλιάδες καθαρές αποσυνδέσεις στην καρτοκινητή κυρίως ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της ανενεργού βάσης στο τρίμηνο και της μετάβασης των πελατών σε υπηρεσίες συμβολαίου.

Η Εταιρεία συνεχίζει να κατέχει σημαντικό προβάδισμα στις έρευνες ικανοποίησης πελατών και απόδοσης δικτύων στην αγορά. Κατά τη διάρκεια του 2023, το δίκτυο κινητής της COSMOTE διακρίθηκε, για 7η συνεχόμενη χρονιά, ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής η COSMOTE έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για 9η συνεχόμενη φορά. Τα πρόσφατα αποτελέσματα της Ookla® σχετικά με την ταχύτητα δικτύου κινητής επιβεβαίωσαν την υπεροχή του δικτύου COSMOTE και για το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Η αναγνώριση της κορυφαίας ποιότητας του δικτύου COSMOTE, αλλά και οι συνεχείς επενδύσεις, κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών και οδηγούν σε αύξηση εσόδων.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυο του, έχοντας πετύχει στο τέλος του 2023 πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη άνω του 90%, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε θέσει για το 2023. Έτσι επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση, στοχεύοντας την περαιτέρω αύξηση της κάλυψης 5G μέσα στο 2024. Η κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέρχεται ήδη σε 97%, ενώ και άλλες 68 πόλεις στην Ελλάδα απολαμβάνουν κάλυψη άνω του 95%, με τις ταχύτητες να υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. H Εταιρεία έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση των υποδομών δικτύου κινητής 5ης γενιάς σε 5G Stand-Alone (SA), που θα παρέχουν ακόμα υψηλότερη ταχύτητα download και upload, εξαιρετικά χαμηλή απόκριση (latency), βελτιωμένη κάλυψη σε κλειστούς χώρους και ακόμα μεγαλύτερη αξιοπιστία στις επικοινωνίες. Η εμπορική του διάθεση αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2024. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω των δικτύων του, με τη μέση χρήση δεδομένων ανά μήνα να αγγίζει τα 12,6GB στο τρίμηνο, συγκριτικά με 9,5 GB ένα χρόνο πριν. Ο ΟΤΕ αξιοποιεί την αύξηση της χρήσης δεδομένων και την υπεροχή του δικτύου, για να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδά του.

Η σαφής ηγετική θέση του ΟΤΕ στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αποφέρει αύξηση τόσο του αριθμού των συνδρομητών όσο και των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

Εκατ. €Q4’23Q4’22+/-%12M’2312M’22+/-%Κύκλος Εργασιών854,8813,95,0%3.189,43.155,41,1%Έσοδα λιανικής σταθερής230,1227,3+1,2%915,1933,4-2,0% συμπ. Data Com253,8248,7+2,1%1.007,41.021,6-1,4%Έσοδα από υπηρεσίες κινητής249,0239,3+4,1%1.009,0986,4+2,3%Έσοδα χονδρικής156,7150,1+4,4%572,5590,3-3,0%Λοιπά Έσοδα219,0197,2+11,1%692,8645,3+7,4%Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)337,0 331,8 +1,6%1.325,5 1.310,0 +1,2%Περιθώριο %39,4%40,8%-1,4μον41,6%41,5%+0,1μον

Στην Ελλάδα, τα έσοδα ανήλθαν στα €854,8 εκατ καταγράφοντας ισχυρή αύξηση 5,0% σε ετήσια βάση χάρη στις θετικές επιδόσεις στις υπηρεσίες λιανικής σταθερής, κινητής και στα έργα ICT, που κινήθηκαν όλα ανοδικά στο τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 1,2% ή 2,1% συμπ. υπηρεσιών data com στο τρίμηνο. Αυτό σηματοδοτεί την ανάκαμψη μετά από ένα και πλέον έτος συρρίκνωσης, καθώς και τη σταθερή βελτίωση των τάσεων που καταγράφονται από το 2ο τρίμηνο του 2023. Αυτό αντανακλά εν μέρει μια ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης λόγω της μετάβασης από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής σε λύσεις IP στα τέλη του 2022. Οι επιδόσεις των ευρυζωνικών υπηρεσιών ήταν και πάλι θετικές στο τρίμηνο, ενώ η τηλεόραση κατέγραψε ισχυρή αύξηση εσόδων. Ο ΟΤΕ υλοποιεί πρωτοβουλίες για την θωράκιση των εσόδων του, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο οπτικών ινών του με συνεχιζόμενη μετάβαση πελατών σε υψηλότερες ταχύτητες ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής αυξήθηκαν κατά 4,1% στο τρίμηνο συνεχίζοντας τη θετική πορεία των τελευταίων τριμήνων. Τόσο τα έσοδα συμβολαίου όσο και καρτοκινητής αυξήθηκαν στο τρίμηνο αντανακλώντας κυρίως τις πρόσφατες πρωτοβουλίες, της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αλλά και της μετάβασης των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας. Εξαιρουμένης της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες περιαγωγής λόγω των εκπτώσεων που παρέχονται σε παρόχους, τα έσοδα θα είχαν αυξηθεί κατά 4,6%. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής μειώθηκαν κατά περίπου €3 εκατ. το 2023 και ανήλθαν σε €52 εκατ.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής κατέγραψαν αύξηση 4,4% στο τρίμηνο, αποτυπώνοντας την αύξηση της διεθνούς κίνησης, η οποία αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη πτώση στις εγχώριες ροές χονδρικής που σχετίζεται με τις υποδομές δικτύων των υπόλοιπων παρόχων. Η μεταβολή στην σύνθεση των εσόδων χονδρικής επηρεάζει το συνολικό περιθώριο EBITDA.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,1% στο τρίμηνο αντανακλώντας κυρίως την θετική δυναμική των έργων ICT και την αύξηση των πωλήσεων συσκευών. Τα έσοδα από έργα ICT αυξήθηκαν κατά 8,4% στο τρίμηνο ανακτώντας τη δυναμική τους μετά από μια προσωρινή πτώση το προηγούμενο τρίμηνο λόγω των εθνικών εκλογών. Η εταιρεία συνεχίζει να αξιοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες, εξατομικευμένες λύσεις IT και cloud. Τα πιο πρόσφατα έργα περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τη Microsoft, προσφέροντας προηγμένες λύσεις και υπηρεσίες cloud.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,6% στο τρίμηνο, στα €337,0 εκατ., με το περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται στο 39,4%. Η υψηλότερη συνεισφορά εσόδων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους στο τρίμηνο, μαζί με μια προσωρινή αύξηση σε συγκεκριμένες περιοχές κόστους, ιδίως στο κόστος προσωπικού, οδήγησε σε μείωση του περιθωρίου κέρδους κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Σε ετήσια βάση στην Ελλάδα καταγράφηκε ισχυρό περιθώριο κέρδους 41,6% λόγω υψηλότερων εσόδων και των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης κόστους.

ρουμανια Λειτουργικά στοιχείαQ4’23Q4’22Ετήσιο %Ετήσιο +/-Q4’23 +/-Συνδρομητές κινητής3.798.4344.165.629-8,8%(367.195)(100.661) Πελάτες συμβολαίου1.915.9391.854.272+3,3%61.66732.987 Πελάτες καρτοκινητής1.882.4952.311.357-18,6%(428.862)(133.648) Εκατ. €Q4’23Q4’22Ετήσιο %12M’2312M’22+/-%Κύκλος Εργασιών77,573,06,2%286,9306,4-6,4%Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 43,348,9-11,5%185,0203,0-8,9%Λοιπά Έσοδα34,224,1+41,9%101,9103,4-1,5%Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 4,10,0 –17,0 38,0 -55,3%Περιθώριο (%)5,3%0,0%+5,3μον5,9%12,4%-6,5μον

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile (TKRM) διαμορφώθηκαν σε €77,5 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένα κατά 6,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης στα λοιπά έσοδα που σχετίζεται με την αναγνώριση εσόδων από έργα ICT στο τρίμηνο. Αυτή η τάση δεν αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα καθώς η Εταιρεία σταδιακά δεν θα έχει συμμετοχή στον τομέα του ICT. Εξαιρουμένης της επίδρασης των έργων ICT, τα έσοδα θα ήταν ελαφρώς μειωμένα, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις τάσεις προηγούμενων τριμήνων. Οι δραστηριότητες στη Ρουμανία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη μείωση στα τέλη τερματισμού καθώς και από μια επιπλέον μείωση 50% που είναι σε ισχύ από τις αρχές του 2024.

Όπως και τα 4 προηγούμενα χρόνια, η κινητή Ρουμανίας πέτυχε και το 2023 αύξηση στους συνδρομητές συμβολαίου, καταγράφοντας άνοδο 3,3% ετησίως, σε 1,9 εκατομμύρια. Οι συνολικές καθαρές προσθήκες συνδρομητών το τρίμηνο ανήλθαν στις 33 χιλιάδες, θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις στα έσοδα. Η καρτοκινητή επηρεάστηκε από μεμονωμένες καμπάνιες δειγματισμού που εφαρμόστηκαν το 2022.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €4,1 εκατ. στο τρίμηνο, συγκρινόμενο με μηδενική κερδοφορία την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένη από έκτακτες προβλέψεις. Σε ετήσια βάση η Telekom Romania Mobile κατέγραψε Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) €17,0 εκατ., συγκριτικά με τα €38,0 εκατ. το 2022, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους ενέργειας, της απουσίας δραστηριοτήτων MVNO καθώς και των προωθητικών ενεργειών συγκράτησης της πελατειακής βάσης.

γεγονοτα τριμηνου

Συγχώνευση με απορρόφηση της Cosmote από την ΟΤΕ ΑΕ

Στις 13 Ιουλίου 2023 τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιρειών ΟΤΕ και COSMOTE αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της 100% θυγατρικής του ΟΤΕ “COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (“COSMOTE”). Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2023, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 2024. Η απορρόφηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, καθώς η Εταιρεία (COSMOTE) ενοποιείται πλήρως στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 30/11/2023, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση 8.245.534 ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 01/05/2023 έως 31/10/2023, με μέση τιμή αγοράς €13,99 ανά μετοχή. Οι εν λόγω μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 19 Δεκεμβρίου 2023.

Κατά την χρονική περίοδο 01/11/2023-30/11/2023, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι αγορές, η εταιρεία απέκτησε 1.926.507 μετοχές με μέση τιμή €13,04 ανά μετοχή, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Iδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 30/11/2023, ενέκρινε νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διετούς διάρκειας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους και προς υλοποίηση μέρους αυτής μέχρι ποσοστού 10% των μετοχών της Εταιρείας σε ένα εύρος τιμών που θα κυμαίνεται από €1 έως €30 (SBB 2024-2026) για χρονικό διάστημα 24 μηνών με ισχύ από τις 22.02.2024 έως τις 22.02.2026, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Πιθανή Πώληση της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM)

Την 21 Νοεμβρίου 2023, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την πιθανή πώληση της 100% θυγατρικής του Telekom Romania Mobile (TKRM), σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα τελευταία χρόνια, ο ΟΤΕ προσπαθεί σταθερά να βελτιώσει την απόδοση της TKRM, διερευνώντας παράλληλα στρατηγικές επιλογές, για να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum Projects, που ελέγχεται από τον κ. Adrian Tomșa ιδιοκτήτη του μεγάλου ομίλου μέσων ενημέρωσης Clever Media στη Ρουμανία, σχετικά με το ενδιαφέρον του τελευταίου να εξαγοράσει την TKRM. Τα μέρη έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, προς διευκόλυνση της διαδικασίας και έχουν υποβάλει αίτηση προς έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό, εάν και εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις.

Αλλαγή Διευθύνοντος Συμβούλου

Στις 14 Δεκεμβρίου 2023 ο ΟΤΕ ανακοίνωσε ότι ο Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2024, με τη λήξη του συμβολαίου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του στις 14 Δεκεμβρίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα, και σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, να προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε. την εκλογή του Κώστα Νεμπή, ώστε να αναλάβει Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος από την 1η Ιουλίου 2024, και ενέκρινε τους όρους του συμβολαίου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Κώστας Νεμπής θα συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ΟΤΕ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος:

https://www.cosmote.gr/otegroup_company/investor_relations/newsroom/gr/2023/CEO_OTE_GR_.pdf

Λεπτομέρειες Τηλεδιάσκεψης

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024

5:00pm (EET), 3:00pm (GMT), 4:00pm (CET), 10:00am (EST)

Ελλάδα +30 210 9460 800

Γερμανία +49 (0) 69 2222 4493

Ηνωμένο Βασίλειο & Διεθνή + 44 (0) 203 059 5872

ΗΠΑ +1 516 447 5632

Συνιστούμε να καλέσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς 5 έως 10 λεπτά πριν την έναρξη της Τηλεδιάσκεψης.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης μέσω διαδικτύου και μπορείτε να εγγραφείτε μέσω σύνδεσης στο:

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup240222.html

Αν δυσκολεύεστε να συνδεθείτε μπορείτε να καλέσετε στο: + 30 210 9460803

ns.html

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Δεκεμβρίου 2023 και της 31ης Δεκεμβρίου 2022. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και συγκριτική με το 2022Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και συγκριτική με το 2022ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την αποτύπωση των επιδόσεών του. Οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι ΕΔΜΑ καθώς και οι αντίστοιχοι προσαρμοσμένοι δείκτες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα ποσά της ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης (πίνακας II), της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων (πίνακας III) και της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών (πίνακας IV) καθώς και τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία λόγω της φύσης τους επηρεάζουν την συγκρισιμότητα των μεγεθών. Δεδομένου ότι αυτά τα κόστη ή οι καταβολές είναι σημαντικού μεγέθους και μη περιοδικά, είναι κοινή πρακτική του κλάδου να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των ΕΔΜΑ και των προσαρμοσμένων δεικτών ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και να κατανοήσει ο επενδυτής καλύτερα τις επιδόσεις του Ομίλου που επιτυγχάνονται από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης: Τα κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης», αντίστοιχα. Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης: Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Αφορούν κυρίως έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.Καταβολές για αγορά φάσματος: Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (‘’ΕΔΜΑ’’)

Καθαρός Δανεισμός

O Καθαρός Δανεισμός χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και η δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια, το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τις λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού.

Όμιλος – (Ευρώ εκατ.)31/12/202331/12/2022Μακροπρόθεσμα δάνεια847,7 881,5 Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων– 23,1 Βραχυπρόθεσμα δάνεια– 150,0 Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)184,9 182,1 Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)60,8 76,1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά πορτοφόλια5,3 4,0 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα(463,9)(590,1)Καθαρός Δανεισμός634,8 726,7

EBITDA – Προσαρμοσμένο EBITDA – Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

Ο δείκτης EBITDA προέρχεται απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBITDA ορίζεται ως το σύνολο του κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.Το προσαρμοσμένο EBITDA υπολογίζεται εξαιρώντας την επίδραση από τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και τα λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης. Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL): Mετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τις μισθώσεις, είναι κοινή πρακτική του κλάδου η χρήση του EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ή του Προσαρμοσμένου EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς και η σύγκριση με τα ιστορικά στοιχεία. Το Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται ως το Προσαρμοσμένο EBITDA αφαιρώντας τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Τα περιθώρια EBITDA, Προσαρμοσμένο EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζονται διαιρώντας τα αντίστοιχα EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Q4’23 (Ευρώ εκατ.)ΌμιλοςΕλλάδαΡουμανίαQ4’23Q4’22Q4’23Q4’22Q4’23Q4’22Σύνολο κύκλου εργασιών930,2885,4854,8813,977,573,0Λοιπά λειτουργικά έσοδα1,13,11,61,7(0,3)1,4Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις(579,6)(545,2)(512,0)(477,8)(69,9)(68,9)EBITDA351,7343,3344,4337,87,35,5Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης4,84,23,74,21,1–Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης3,15,23,15,2––Προσαρμοσμένο EBITDA359,6352,7351,2347,28,45,5Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης(15,9)(18,7)(12,4)(13,8)(3,5)(4,9)Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις(2,6)(2,2)(1,8)(1,6)(0,8)(0,6)Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)341,1331,8337,0331,84,10,0περιθώριο %36,7%37,5%39,4%40,8%5,3%0,0%12M’23 (Ευρώ εκατ.)ΌμιλοςΕλλάδαΡουμανία12Μ’2312Μ’2212Μ’2312Μ’2212Μ’2312Μ’22Σύνολο κύκλου εργασιών3.468,93.455,33.189,43.155,4286,9306,4Λοιπά λειτουργικά έσοδα9,7 10,5 7,1 7,8 2,82,7Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις(2.096,4)(2.080,2)(1.851,0)(1.836,8)(253,0)(249,9)EBITDA1.382,21.385,61.345,51.326,436,759,2Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης35,339,433,838,71,50,7Λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης3,95,73,15,20,80,5Προσαρμοσμένο EBITDA1.421,41.430,71.382,41.370,339,060,4Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης(69,7)(74,0)(49,9) (53,5)(19,8)(20,5)Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις(9,2)(8,7)(7,0)(6,8)(2,2)(1,9)Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)1.342,51.348,01.325,51.310,017,038,0περιθώριο %38,7%39,0%41,6%41,5%5,9%12,4%

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.)Q4’23Q4’2212M’2312M’22Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)(191,5)(199,4)(621,4)(639,5)Καταβολές για αγορά φάσματος––– 1,2 Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία(191,5)(199,4)(621,4)(638,3)

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων» της κατάστασης Ταμειακών Ροών. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Οι Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται αφαιρώντας από τις αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων τις καταβολές για αγορά φάσματος.

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές- Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)- Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Oι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ορίζονται ως οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους εισπραχθέντες. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) υπολογίζονται αφαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.Οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) διευκολύνουν τη σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και τις συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) τις καταβολές για αγορά φάσματος, τις καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και τις καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης.

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) και οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετούν στη μέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ενώ διευκολύνουν ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι ταμειακές επιδόσεις του Ομίλου καθώς και η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, η διανομή μερίσματος και η διατήρηση αποθεματικού.

Όμιλος ΟΤΕ (Ευρώ εκατ.)Q4’23Q4’2212M’2312M’22Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες313,6 359,2 1.195,1 1.317,2 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(191,5)(199,4)(621,4)(639,5)Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες3,21,010,42,7Ελεύθερες Ταμειακές Ροές125,3 160,8 584,1 680,4 Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις(21,2)(23,0)(82,9)(83,3)Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)104,1 137,8 501,2 597,1 Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης11,2 9,6 39,9 45,6 Καταβολές λοιπών εξόδων αναδιοργάνωσης0,85,22,410,3Καταβολές για αγορά φάσματος–––1,2Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)116,1 152,6 543,5 654,2

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και την συγκρινόμενη περίοδο του 2022, έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης, κέρδος / ζημιά σχετικά με την πώληση θυγατρικών, επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές.

Όμιλος ΟΤΕ (Ευρώ
Keywords
οτε, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , αποτελεσματα, ομιλος, εν λόγω, ελλαδα, ebitda, eps, ftth, ote, systems, ict, εταιρεία, ιουνίου, προσφορες, οφείλεται, cosmote, mobile, test, αθηνα, θεσσαλονικη, download, upload, data, εκπτωσεις, επηρεάζει, cloud, microsoft, ρουμανια, romania, συμμετοχή, ισχύ, βασεις, γεγονοτα, quantum, media, μνημονιο, https, eet, gmt, iii, αναδιαρθρωση, κινηση στους δρομους, χρηματιστηριο, αποτελεσματα πανελληνιων 2011, αποτελεσματα πανελληνιων, αξια, εκτακτη εισφορα, Καλή Χρονιά, οφειλετες δημοσιου, μειωση μισθων, μνημονιο 2, κοινωνικη συμφωνια, βασεις 2012, αποτελεσματα πανελληνιων 2012, αλλαγη ωρας 2012, μνημονιο 3, σχεδιο αθηνα, αξιολογηση, ημερομήνια, αιτηση, δανεια, εβδομη, εμπορικη, περιοδικα, πλαισιο, προγραμμα, ρουμανια, ταινιες, τηλεοραση, download, microsoft, ote, αγορα, αυξηση, γεγονος, γινεται, δευτερο, διαστημα, δυνατοτητα, δημοσιο, δηλωσεις, δικη, δικτυο, δικτυα, εγγυηση, εδαφος, υπαρχει, εν λόγω, εν μερει, εργα, εξυπηρετηση, εξοδα, επενδυτης, επενδυσεις, επηρεάζει, ερευνες, εταιρεία, ετος, ευρωπη, τεχνολογια, ζημια, υπηρεσιες, θετικο, ινα, κυρια, λεπτομερειες, ληξη, μηνες, μειωση, μπορειτε, παντα, οπτικη ινα, οφείλεται, ποιοτητα, πιστοποιηση, προγραμματα, ρεκορ, ροες, σαφης, σειρες, συνταξη, συμμετοχή, σπιτια, σχεδιο, ταση, τιμη, υλοποιηση, ισχύ, φορα, χρηματιστηριο αθηνων, αγορες, mobile, cloud, data, δικαιωμα, ebitda, εφαρμογη, εμφαση, ftth, χωρα, ict, ηλεκτρονικα, ιουνίου, κομματι, κωστας, media, πωληση, quantum, romania, systems, θεσεις, θετικα, upload, υπεροχη
Τυχαία Θέματα