Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

10:50 4/4/2011 - Πηγή: NewsCode
H εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η…[περισσότερα] Αναρτήθηκε στην Κατηγορία: Χρηματιστήριο
Keywords
Τυχαία Θέματα