ΤΟ «ΙΔΙΩΝΥΜΟ» : ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Αν ρωτήσει κανείς έναν νέο της εποχής μας, τι εκπροσωπούσε πολιτικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το πιο πιθανό είναι ότι θα εισπράξει μια απάντηση του τύπου «αριστερός», «προοδευτικός» κ.τ.λ. Αυτά τους έχουν μάθει οι αναίσχυντοι διαστρεβλωτές της ιστορίας μας, τέτοια λένε. Τέτοιες ημέρες, πριν από 80 χρόνια, στις 25 Ιουλίου του 1929, η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου έκανε νόμο
του ελληνικού κράτους τον ιδιώνυμο νόμο 4229, κατά της αντεθνικής και αντικοινωνικής κομμουνιστικής δράσεως. Το «Ιδιώνυμο», όπως πέρασε στην....
ιστορία, ανέφερε τα εξής:
«Έχοντες υπόψη το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον νόμον, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας.
Άρθρον 1.-1. Όστις επιδιώκει την εφαρμογήν ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την δια βιαίων μέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή την απόσπασιν μέρους εκ του όλου της Επικρατείας, ή ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυτών προσηλυτισμόν, τιμωρείται με φυλάκισιν τουλάχιστον εξ μηνών. Προς τούτοις επιβάλλεται δια της αποφάσεως και εκτοπισμός ενός μηνός μέχρι δύο ετών εις τόπον εν αυτή οριζόμενον.
Με τας αυτάς ποινάς τιμωρείται και όστις επωφελούμενος απεργίας ή λοκ-άουτ, προκαλεί ταραχάς ή συγκρούσεις.
2. Ως ιδιαιτέρα επιβαρυντική περίπτωσις θεωρείται η εκτέλεσις της πράξεως εν δημοσίω τόπω παρόντων πολλών ή δια του τύπου, ή εάν ο προσηλυτισμός ενεργείται δια χρημάτων, ή απευθύνεται προς ανηλίκους, στρατιωτικούς εν γένει ή δημοσίους λειτουργούς».

Τα συμπεράσματα δικά σας, αγαπητοί αναγνώστες!

Γ. Δ. Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός


http://eoniaellhnikhpisti.blogspot.com/Εδώ θα πεις δημόσια την γνώμη σου____ Ο σιωπών δοκεί συναινείν[email protected]
Keywords
Αναζητήσεις
ελευθέριος βενιζέλος κομμουνιστες
Τυχαία Θέματα