Ροδόσταυροι

Ο ΡοδόΣταυροι συγκροτήθηκαν σε Τάγμα το 313 μ.Χ. από τον Κωνσταντίνο τον Μεγάλο. Χάρη στις ενέργειες των μελών της Αδελφότητας, ο Χριστιανισμός, με το Διάταγμα του Μεδιολάνου 1, καθιερώθηκε οριστικά στα πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης.
Κατ’ απομίμηση του Χριστού, το Τάγμα διοικείτο από 12 Μεγάλους Διδασκάλους και 72 Διδασκάλους, υπό το κύρος ενός Υπάτου Αρχηγού ο οποίος έφερε τον τίτλο του Ιμπεράτορος. Ο Ιμπεράτωρ είχε ως βοηθούς δύο αξιωματούχους οι οποίοι απεκαλούντο ο μεν ένας Διδάσκαλος της Ανατολής, ο δε άλλος Διδάσκαλος της Δύσεως. Ο Ιμπεράτωρ ήταν ταυτοχρόνως και....
Αυτοκράτορας.
Το Τάγμα διαλύθηκε το 1453, την ημέρα της πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 29η Μαΐου 1453. Την ίδια μέρα χάθηκε και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο 11ος, τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας και τελευταίος Ιμπεράτωρ ΡοδόΣταυρος.
Οι λίγοι Διδάσκαλοι-αδελφοί, οι εναπομείναντες χωρίς αρχηγό, διασκορπίστηκαν ανά τον κόσμο και με μεμονωμένες μυήσεις διατήρησαν την μυστική Παράδοση, αφού εγκατέλειψαν όμως τους πρακτικούς και πολιτικούς σκοπούς του Τάγματος 2.
Ένας Ευρωπαίος μύστης, ο Ροζενκρόυτς, μυήθηκε στην Παράδοση τον 14ο αιώνα και την διέδωσε στην Δύση, ιδιαιτέρως στην Γερμανία και την Γαλλία. Η μυστηριώδης δράση των Διδασκάλων έγινε τότε αισθητή για λίγο χρόνο, αλλά η Αδελφότητα περιέπεσε και πάλι σε αφάνεια και δεν διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες μας παρά από περιορισμένο αριθμό μεμυημένων, κατώτερο των 100 αδελφών στην Δύση. Η αρχική Παράδοση έχει τελείως αλλοιωθεί 2. Ο νυν αρχηγός των ΡοδοΣταύρων φέρει τον τίτλο «Μέγας Αττικός», έχει το αξίωμα του Διδασκάλου της Ανατολής και, ενδεχομένως, θα ήταν Ιμπεράτωρ, αν ο Ύπατος Άρχων στο Αόρατο αποφάσιζε την επανασυγκρότηση του Τάγματος.
--------------------------------------------------
1. Μιλάνου.
2. Δύο σχολές παρέμειναν στην Ανατολή, η μία στην Αττική και η άλλη στην Έφεσο.
3. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη πριν από τον πόλεμο.
Σύμβολα, Σημεία, Δοξασία και Σκοπός του Τάγματος του ΡόδουΣταυρού
Αρχικά, τα σύμβολα ήταν δύο, από τον 16ο δε αιώνα υιοθετήθηκε και τρίτο σύμβολο στην Δύση.
Το πρώτο ήταν συνδυασμός του γράμματος Ρ και ενός σταυρού, που έχει την διάταξη του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου. Κάτω από το σύμβολο αυτό κρύβονταν οι λέξεις Ρόδον και Σταυρός 4. Το σύμβολο είχε το εξής σχήμα:
Το δεύτερο σύμβολο ήταν ο Δικέφαλος Αετός, η προέλευση του οποίου είναι αρχαιότατη. Και τα δύο αυτά σύμβολα υιοθετήθηκαν από την Ορθόδοξη και τη Ρωμαϊκή Εκκλησία.
Κατά τον 16ο αιώνα, οι ΡοδόΣταυροι, μπροστά στην κατάπτωση του Ρωμαϊκού κλήρου και την πολεμική που προέκυψε από αυτό, άλλαξαν το πρώτο σύμβολο σε ένα νέο, αποτελούμενο από ένα σταυρό τετράγωνο, στο μέσο του οποίου υπήρχε ένα γεωμετρικό ρόδο. Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιήθηκε στην Δύση.

Η Δοξασία των ΡοδοΣταύρων

Η δοξασία των ΡοδοΣταύρων συνίστατο στην αναζήτηση του αγνώστου παράγοντος που δημιουργείται με την αντίθεση και την πάλη των εναντίων στην δημιουργία. Παρίσταναν δε
Keywords
Αναζητήσεις
η μυστικη δοξασια των ροδοσταυρων, αττικη σχολή των αδελφων της ανατολης/αληθειας
Τυχαία Θέματα