Πως υπολογίζονται οι συντάξεις στο δημόσιο

Με μεικτό τρόπο υπολογίζονται οι συντάξεις στον δημόσιο τομέα, με το ποσοστό αναπλήρωσης να είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος... εξόδου. "Κλειδί" για τον υπολογισμό της σύνταξης αποτελεί και το έτος πρόσληψης, ενώ διαφορετικές ρυθμίσεις ισχύουν για όσους έχουν.....
διαδοχική ασφάλιση.

Οπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος στην εφημερίδα "Εθνος", δύο είναι οι βασικοί τρόποι υπολογισμού των συντάξεων. Ο πρώτος αφορά εκείνους που όλος ο ασφαλιστικός τους βίος διανύθηκε στο Δημόσιο, αλλά και συγκεκριμένες περιπτώσεις εργαζομένων που αν και άλλαξαν φορέα έχουν την ίδια αντιμετώπιση.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά όσους πριν από την ένταξή τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου είχαν ασφαλιστεί σε άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών) και εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα:

Πρώτος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Ο χρόνος ασφάλισης αντιμετωπίζεται σαν να είχε διανυθεί στο Δημόσιο και κατά συνέπεια το τελικό ποσό της σύνταξης υπολογίζεται ακέραιο και όχι τμηματικά. Ο συγκεκριμένος τρόπος αφορά εκείνους που έχουν ασφάλιση μόνο στο Δημόσιο, αλλά ακόμη κι αν ο υπάλληλος έχει χρόνο σε άλλο ταμείο ο χρόνος αυτός δεν επηρεάζει το τελικό ποσό (προσμετράται ως δημόσιος).

Αυτό εφαρμόζεται σε όσους έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1982.

Ομως όσοι έχουν χρόνο σε άλλον φορέα είναι υποχρεωτικό αυτός να εξαγοραστεί για να αντιμετωπιστεί ως Δημόσιο. Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο υπάλληλος για την εξαγορά αυτή ανέρχεται σε 7% επί των συντάξιμων αποδοχών του. Επιπλέον ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται σε όσους εργαζομένους είχαν ασφαλιστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1978 διαδοχικά σε δύο ομοειδή ταμεία. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχουν ασφαλιστεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε δύο (ή και περισσότερους) φορείς μισθωτών ή αυτοαπασχολούμενων, ανεξάρτητα ποιο είναι το ταμείο που ασφαλίστηκαν στη συνέχεια.


Εξαγορά

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εφόσον αργότερα προσλήφθηκαν στο Δημόσιο θα δουν τη σύνταξή τους να μην υπολογίζεται με τις διατάξεις της διαδοχικής αλλά ο χρόνος θα αντιμετωπιστεί ως ενιαία δημόσια ασφάλιση. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων δεν είναι υποχρεωτική η εξαγορά του χρόνου του ιδιωτικού τομέα.
Τέλος, αυτός ο τρόπος υπολογισμού εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υφίσταται ασφάλιση σε φορέα μισθωτών (ΙΚΑ) μετά την 1η Ιανουαρίου 1979 η οποία συνεχίζεται και μετά την πρόσληψη στο Δημόσιο και αργότερα επέρχεται μονιμοποίηση και ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Και σε αυτήν την περίπτωση από την άποψη του υπολογισμού του ποσού της σύνταξης ο χρόνος αντιμετωπίζεται ενιαία σαν να είχε διανυθεί όλος στο Δημόσιο, και μάλιστα χωρίς εξαγορά με την πρόσθετη καταβολή εισφορών.


Δεύτερος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Στην περ
Keywords
Αναζητήσεις
δικηγορος αθηνων ριζος διονυσης τηλεφωνο, ριζος διονυσιος δικηγορος
Τυχαία Θέματα