Οριστικό λουκέτο στην ασφαλιστική «VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.»

Ανάκληση από 10 Ιανουαρίου 2011 της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ.» και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος.
Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η.....
VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ είναι μία μικρού μεγέθους ελληνική ασφαλιστική εταιρεία,
του Κλάδου Ζωής, που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στη Γερμανία μέσω υποκαταστήματος και δευτερευόντως στην Ελλάδα.
Η εν λόγω εταιρεία από το Σεπτέμβριο του 2010 τελούσε υπό καθεστώς αναστολής νέων ασφαλιστικών εργασιών και δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων. Η ΕΠΑΘ αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα διενεργηθέντων ελέγχων και το γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε η εταιρεία δεν προέβη σε καμία διορθωτική ενέργεια, που θα εξασφάλιζε την οικονομική και οργανωτική ανασυγκρότησή της, αποφάσισε την ανάκληση της άδειας λ
Keywords
Τυχαία Θέματα