Μάρξ και Βέμπερ

Γάφει η Ελένη Παπουτσή
 Εκπαιδευτικός-πολιτισμολόγος

 Ας θυμηθούμε τον υλισμό του Μάρξ και τον ιδεαλισμό του Βέμπερ. Υπάρχει σχέση με την πολιτική σήμερα;
Ο Μάρξ διατείνεται ότι οι σχέσεις παραγωγής παίρνουν μορφή ιδιοκτησιακών σχέσεων και διαπλέκονται με τα μέσα παραγωγής που είναι η τεχνολογία, τα μηχανήματα, τα εργοστάσια, οι ......
γνώσεις, οι δεξιότητες και όλες οι ύλες, καθώς και η εργατική δύναμη και γενικά ο άνθρωπος. Το αποτέλεσμα αυτής της διαπλοκής συνιστά κατά τον Μαρξ
το αληθινό θεμέλιο της κοινωνίας , την υλική της βάση. Γενικά στις σχέσεις παρουσιάζεται μια ένταση, η οποία υπάρχει στο κοινωνικό παραγωγικό σύστημα του καπισταλισμού.Κατά τον Μάρξ οξύνεται η ταξική πάλη μεταξύ της καπιταλιστικής κοινωνίας και τους μισθωτους εργάτες , οι οποίοι πρέπει να αποκτούν ταξική συνέιδηση, αναγκαία για την κατάργηση του καπιταλισμού. Κατά τον Μαρξ δεν είναι η συνείδηση των ανθρώπων που καθορίζει την κοινωνική και πολιτική ζωή, αλλά αυτή η πολιτική κα
Keywords
Τυχαία Θέματα