ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΒΟΜΒΑ: O νόμος 3213 περί «πόθεν έσχες» απαγορεύει από το 2003 στους βουλευτές να «παίζουν» στο χρηματιστήριο!!!

Κι αυτοί δημοσιοποιούν τις μετοχές τους!!!

Λάζαρος Ελευθεριάδης

O ισχύον νόμος του «πόθεν έσχες» είναι ο 3213/2003, ο οποίος ορίζει ρητά περιοριμούς διενέργειας χρηματηστηριακών συναλλαγών στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ... όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των....
συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.

Ακόμη και η τροποποίησή του, με το νόμο 4065 που ψηφίστηκε στις 09-04-2012 (ΦΕΚ 77 Α’) και ειδικότερα στο άρθρο 7 , περί περιορισμών διενέργειας
χρηματιστηριακών συναλλαγών, στην παρ. 1, αναφέρει ότι :

«Οι περιορισμοί των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν.2843/2000(φεκ 219Α’) επεκτείνονται στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ...όταν ενεργούν ατομικά, καθώς και για λογαριασμό των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους».

Πώς λοιπόν υπουργοί και βο(υ)λευτές αναρτούν στο διαδίκτυο, σελίδες με κατοχή μετοχών στο Ελληνικό χρηματιστήριο, όταν αυτό απαγορεύεται ρητά από τον νόμο;;;

Πώς είναι δυνατόν να μην εφαρμόζεται ο νόμος περί του «πόθεν έσχες» (Ν.3213/2003 άρθρο 7 παρ. 1 και 2, Ν. 4065/2012, Ν. 2843/2000 άρθρο 32 παρ. 1 και 2, κτλ), στους πολιτικούς (υπουργούς, βουλευτές, κτλ.) οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν στην κατοχή τους μετοχές του Ελληνικού χρηματιστηρίου, πραγματοποιώντας χρηματιστηριακές συναλλαγές και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη, ή όταν συμμετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες (OFF SHORE) ;;;

Γιατί ο πρόεδρος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς δεν ενημέρωσε ως είχε υποχρέωση κατά νόμο, τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου της βουλής ;;;

Και εάν το έπραξε, γιατί έως σήμερα δεν εφαρμόστηκε ο νόμος ;;;

Πώς, όταν ο ισχύον νόμος είναι απολύτως σαφής σε αυτό, ότι δηλ. η συμμετοχή βουλευτών, ευρωβουλευτών, κτλ., σε εξωχώρια εταιρεία (OFF SHORE) και η διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, καθώς επίσης με επιβολή χρηματικής ποινής ανάλογης του αδικήματος, δεν κινείται από την αντίστοιχη επιτροπή της βουλής, εδώ και αρκετά χρόνια η διαδικασία την οποίαν επιβάλλει ο νόμος ;;;

Στην τροποποίηση του ν. 3213/2003, περιλαμβάνονται προσθήκες οι οποίες ενισχύουν και διευρύνουν, τον ελεγκτικό ρόλο και αποστολή της επιτροπής ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από το έτος 1974 έως και το 2012.

Το ιστορικό της τροποποίησης του αρχικού νόμου είναι τρικυμιώδες, και βέβαια «κρίσιμο σημείο», αποτελούσε η «αναδρομικότητα των ελέγχων των πολιτικών».

Στην πρόταση νόμου η οποία ήταν «δικομματικής» στήριξης, εισηγητές ήταν ο κ. Παπουτσής από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τζαβάρας από την ΝΔ, και στην οποία, κατά τη συζήτηση στην βουλή των Ελλήνων, ενσωματώθηκαν και άλλες πολλές βελτιωτικές προτάσεις, προεβλέπετο δε, μεταξύ άλλων:

-Ο αναδρομικός επανέλεγχος των πολιτικών από το 1974 μέχρι 2010.

-Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των δηλώσεων περιουσιακ
Keywords
Τυχαία Θέματα