Ακτίνες Χ για τη θεραπεία της ωχράς κηλίδας

Βρετανία: Μια επαναστατική θεραπεία ακτίνων Χ η οποία μπορεί να σώσει την όραση πολλών ατόμων, άρχισε να δοκιμάζεται σε ασθενείς στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας.

Η διαδικασία διαρκεί μόλις ένα τέταρτο της ώρας και έχει φανεί ότι μπορεί να βάλει «φρένο» στην υγρή μορφή ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, η οποία αποτελεί μια από τις πιο κοινές μορφές τύφλωσης στους...
ηλικιωμένους.

Σημειώνεται ότι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας «πλήττει» την κεντρική όραση με αποτέλεσμα το άτομο να δυσκολεύεται να φέρει εις πέρας απλά καθημερινά καθήκοντα όπως
το διάβασμα ή η οδήγηση. Η πάθηση εμφανίζεται με δύο μορφές: την ξηρή μορφή η οποία είναι συχνότερη, και την υγρή μορφή, η οποία αν και σπανιότερη οδηγεί σε σοβαρότερη απώλεια της όρασης. Η υγρή μορφή της εκφύλισης αποκαλείται και νεοαγγειακή, ακριβώς επειδή στο μέσον του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του ματιού όπου βρίσκεται η ωχρά κηλίδα αναπτύσσονται νέα αγγεία με αποτέλεσμα να μειώνεται η όρ
Keywords
Τυχαία Θέματα