ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ...ΙΔΙΟΜΕΛΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΡΡΙΠΤΕΙ Ο Ι.Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΓ. ΕΦΡΑΙΜ.
ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
Ο κ. Ιωάννης . Μ. Κονιδάρης, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσα απο το άρθρο του στην εφημερίδα BHMA,(15-01-2012)
υπερασπίζεται τον "Πανορθόδοξο χαρακτήρα του Αγίου Όρους΄΄ και με.....
αφρομή την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του ηγουμένου Εφραίμ κάνει λόγο για παραβίαση του αυτοδιοίκητου και αυτεξούσιου καθεστώς του Αγίου Ορους.Ταυτοχρονα καλεί την ελληνική πολιτεία να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο που είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει ενδοεκκλησιαστικές τριβές, όπως λέει.

Το άρθρο του στο ΒΗΜΑ

"Συνιστά ίσως κοινοτοπία η διαπίστωση ότι ως λαός έχουµε, πέρα από τις αδιαµφισβήτητες ικανότητες που γενικώς µας αναγνωρίζονται, και τη µοναδική δεξιότητα, σε κρίσιµες µάλιστα στιγµές της ιστορίας µας, µε τα ίδια µας τα χέρια να βγάζουµε τα µάτια µας...
Για του λόγου το ασφαλές, ας αναφέρω δύο µόνο περιπτώσεις από τη νεότερη ιστορία µας: τη Μικρασιατική Καταστροφή και το Κυπριακό ζήτηµα, ιδίως µετά την ανατροπή, επί επταετίας, της νόµιµης κυβερνήσεως στην Κύπρο µε τα γνωστά επακόλουθα.

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις µεγάλοι «φίλοι» και ισχυροί «εταίροι» µάς παρέσυραν σε ενέργειες, την κρίσιµη όµως στιγµή µας εγκατέλειψαν στην τύχη µας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, καθόλου τυχαίο και αυτό, παράπλευρες απώλειες υπέστη το Οικουµενικό Πατριαρχείο, το µαρτυρικό Φανάρι, που στην πρώτη µεν απώλεσε το µεγαλύτερο µέρος του ποιµνίου του, στη δεύτερη δε υπέστη, όχι άπαξ, ελεεινούς και δεινούς κατατρεγµούς.

Τελευταίως γίνεται πολύς και ανοίκειος λόγος για το Αγιον Ορος. Η προπέτεια είναι και αυτή, ατυχώς, γνώρισµα της φυλής µας... Και όσο λιγότερα γνωρίζει κανείς τόσο µε µεγαλύτερη αδολεσχία οµιλεί, ιδίως µάλιστα αν κατέχει µόνιµο «παράθυρο» στην τηλεόραση ή µικρόφωνο σε ραδιόφωνο, θέσεις που σηµατοδοτούν τις σύγχρονες αυθεντίες της γνώσεως!

Αφορµή αποτέλεσαν αστικής και ποινικής φύσεως υποθέσεις, οι οποίες αφορούν σε µία από τις είκοσι κυρίαρχες µονές του Αγιώνυµου Ορους, υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον των δικαστηρίων, χωρίς καµία από αυτές να έχει κριθεί τελεσίδικα και αµετάκλητα.

Εκείνο που προξενεί όµως κατάπληξη είναι η τουλάχιστον αφελής στάση της ελληνικής πολιτείας, η οποία αποδεικνύει ότι όχι µόνο δεν έχει αντιληφθεί το ειδικό και προνοµιακό καθεστώς του Αγίου Ορους, αλλά και το παραβιάζει καταφώρως. Θυµίζω ότι η ενσωµάτωση του Αγίου Ορους στην ελληνική επικράτεια βρήκε να ισχύει στο Αγιον Ορος καθεστώς προνοµιακό και αναλλοίωτο από αιώνες...

Το αρχαίον προνοµιακόν αυτό καθεστώς των Κυριαρχικών, Βασιλικών, Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών, αυτοδέσποτων και αυτεξούσιων, Ι. Μονών του Αγίου Ορους εκδηλώνεται κυρίως µε την εκτεταµένη αυτοδιάθεση και αυτοδιοίκησή τους.

Η ελληνική πολιτεία διατήρησε το προνοµια
Keywords
Τυχαία Θέματα