Μέρες Ανεργίας στη Θεσσαλονίκη: Δήλωση για το προφίλ του εργατικού δυναμικού στο ΠΣΘ τον καιρό του Μνημονίου

Γράφει ο Θεόδωρος ΚουτρούκηςΗ Θεσσαλονίκη βιώνει την τρέχουσαοικονομική κρίση, έχοντας ήδη να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην αγοράεργασίας που αποτελούν την κύρια αιτία για να χαρακτηριστεί ως «πρωτεύουσα τηςανεργίας», ενώ η δυστοκία εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης επιτείνειτο πρόβλημα. Τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού δείχνουν ότι ηΘεσσαλονίκης είναι μία ένα μάλλον τυπικό αστικό κέντρο με υψηλό βαθμότριτογενοποίησης της παραγωγής και
της απασχόλησης, κάτι που εν πολλοίςοφείλεται στην ανάπτυξη του εμπορίου και του τουρισμού λόγω της γεωγραφικής τηςθέσης. Η επιμονή της ανεργίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ)δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των κρατικώνπολιτικών απασχόλησης των τελευταίων χρόνων αλλά και ανησυχία για τηνπιθανότητα να δρομολογηθεί -μετά το Μνημόνιο- ένα υπόδειγμα ανάπτυξης, το οποίο δε θα δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα τηςμελέτης του Θ.
Keywords
Τυχαία Θέματα