Η καθολική υποθήκευση των ορθοδόξων χριστιανών

Γράφει ο Ευγένιος Ανδρικόπουλος
«Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’) αντί της λέξης «κύρωση» τίθενται οι λέξεις «συζήτηση και ενημέρωση. Ισχύουν και εκτελούνται από της υπογραφής τους»».
Μια νομοθετική φράση όλα τα λεφτά!! Κατά κυριολεξία!! Γιατί αφορά στο πραξικόπημα παράδοσης της χώρας στο διεθνές κεφάλαιο. Στην καθολική υποθήκευση των Ελλήνων ορθοδόξων χριστιανών!! Δια της πολιτικής αυτής ρήτρας οι εθνικοί μειοδότες αφαίρεσαν δικτατορικά της νομοθετικής εξουσίας το δικαίωμα
πρώτον να ελέγχει την εκτελεστική και δευτερευόντως να νομοθετεί! «L’etat c’est moi» δήλωσαν τα Νεοπασοκικά πολιτικά σκουλήκια και δημοκρατικής αντιστάσεως μη ούσης παραχώρησαν επιπροσθέτως στον εκ Κοζάνης μπιριγκόγκο την αντ’ αυτού αυτοκρατορική εξουσία «να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και να υπογράφει κάθε μνημόνιο συνεργασίας, συμφωνία ή σύμβαση δανεισμού, διμερή ή πολυμερή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, το Διεθνές Νομισματικό Τ
Keywords
Τυχαία Θέματα