Αντικειμενικές αξίες σε 23 νέους νομούς

Σε 23 νομούς και νέες περιοχές δύο ακόμα νομών επεκτείνεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Έτσι, καλύπτονται στο σύνολό τους ακόμα 23 νομοί της χώρας, ενώ εντάσσονται περιοχές και οικισμοί των νομών Κυκλάδων και Χαλκιδικής (σύνολο 25 νομοί και 4.500 περιοχές).
Οι σχετικοί χάρτες και οι πλήρεις πίνακες των αντικειμενικών αξιών βρίσκονται στο τέλος του κειμένου, στην ενότητα «Συνδέσεις Διαδικτύου»...

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η ένταξη αφορά σε
περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού, για τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης (τιμών ζώνης), και συντελεστών αυξομείωσης τους, βάσει εισηγήσεων των αρμόδιων επιτροπών, συγκριτικών στοιχείων των αρμόδιων ΔΟΥ, δεδομένων της κτηματαγοράς, με γνώμονα την εξομάλυνση των τιμών πανελλαδικά, για δικαιότερη κλιμάκωσή τους από περιοχή σε περιοχή.
Τυχόν διαφορές τιμών μεταξύ των ήδη υφ
Keywords
Τυχαία Θέματα