Απλούστερη γίνεται η διαδικασία διαγραφής για την εξαγωγή/αποστολή αυτοκινήτων σε άλλη χώρα

17:33 8/7/2020 - Πηγή: AutoBlog
Απλουστεύεται η διαδικασία για εξαγωγές και αποστολές αυτοκινήτων στο εξωτερικό, με τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ. Ειδικότερα, με τη νέα τροποποιημένη ΚΥΑ (οικ. Α35666/1841/03-07-2020) ορίζονται πλέον τα εξής: Περίπτωση εξαγωγής/αποστολής οχήματος από τη χώρα σε κράτος- μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαγραφής αρκεί πλέον η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο […]
Keywords
Τυχαία Θέματα