Στα $2,1 τρισ. οι δαπάνες πληροφορικής παγκοσμίως

Παρά την πτώση πωλήσεων σε προϊόντικές κατηγορίες, η ζήτηση για λύσεις πληροφορικής παραμένουν σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
Τυχαία Θέματα