Τέλος παροχής υπηρεσιών Algonet

Η ΕΕΤΤ ενημερώνει για την αδυναμία παροχής υπηρεσιών της ALGONET Telecoms Α.Ε.


Μετά από ενημέρωση της ALGONET Telecoms Α.Ε. σχετικά με την αδυναμία της για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ καλεί τους συνδρομητές και πελάτες της εταιρίας να επιλέξουν εγκαίρως νέο πάροχο, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών.


Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ επιφυλάσσεται για την άσκηση των εκ του Νόμου αρμοδιοτήτων της σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προστασίας των καταναλωτών.


Keywords
Τυχαία Θέματα