Πρωτοβουλίες για δημιουργία αξίας μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της Sony

Η Sony Group Corporation («Sony» ή «η Εταιρεία») συνεχίζει να λειτουργεί την επιχείρησή της με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο γύρω από τους «ανθρώπους», βάσει του σκοπού της «να γεμίσει τον κόσμο με συναισθήματα, μέσω της δύναμης της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας.»

Στο ESG briefing που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, η Sony παρουσίασε την εξέλιξη στη διαχείρισης της βιωσιμότητας, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες

που στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνικής αξίας μέσω των ποικίλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των τεχνολογιών της. Τα κυριότερα σημεία από την παρουσίαση είναι τα παρακάτω. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σχετικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της Sony για τις επενδυτικές σχέσεις (Investor Relations-IR).

Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη / Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων αειφορίας σε επιχειρήσεις

Η Sony υπολογίζει πολύ στον διάλογο με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και ενσωματώνει ιδέες που αποκτήθηκαν από αυτήν την αλληλεπίδραση στη διαχείριση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, πραγματοποιούνται ESG briefings κάθε χρόνο από το 2018.

Η Sony ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και επιταχύνει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μέτρα που λαμβάνει μέσω των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας της. Έχοντας εντοπίσει την «τεχνολογία» και τους «εργαζόμενους», ως τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά θέματα για το σύνολο του Sony Group η Εταιρεία έχει καθορίσει και αποκαλύψει τον τύπο της κοινωνικής αξίας που κάθε επιχείρησή της προσπαθεί να δημιουργήσει και τις βασικές προτεραιότητες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα σε κάθε μία από αυτές.

Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το περιβάλλον παγκοσμίως

Με βάση το μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό σχέδιο «Road to Zero» που οδηγεί έως το 2050, η Sony υλοποιεί πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της σε όλες τις εταιρείες που ανήκουν στο Sony Group, στις εγκαταστάσεις παραγωγής, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στους κύκλους ζωής των προϊόντων, με βάση τέσσερις προοπτικές: κλιματική αλλαγή, πόροι, χημικές ουσίες και βιοποικιλότητα.

Πρωτοβουλίες στον τομέα Imaging & Sensing Solutions (I&SS)

«Ευθύνη» σχετικά με το περιβάλλον:

Στο νεόδμητο Fab 5 εντός του Τεχνολογικού Κέντρου στο Ναγκασάκι, η εγκατάσταση της τελευταίας τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα 30% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των καθαρών δωματίων*. Επιπλέον, το 70% του νερού που χρησιμοποιείται στις γραμμές παραγωγής συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται.

*Εκτίμηση βάσει δεδομένων από το Τεχνολογικό Κέντρο στο Ναγκασάκι για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 (FY2015).

Η Sony προχωρά στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στα εργοστάσια παραγωγής της στην Ιαπωνία. Επιπλέον, η Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. προχωρά με τη μεγαλύτερη εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε οποιαδήποτε εγκατάσταση εντός του Sony Group. Μαζί με την απόκτηση Πιστοποιητικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εγκατάσταση αναμένεται να λειτουργεί με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Μαρτίου 2022 (FY2021).

«Συμβολή» στο περιβάλλον:

Ο έξυπνος οπτικός αισθητήρας “IMX500” που αναπτύχθηκε από τη Sony Semiconductor Solutions Corporation είναι εξοπλισμένος με δυνατότητα επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης στο λογικό τσιπ του αισθητήρα εικόνας που διαθέτει. Αυτή η τεχνολογία αναμένεται να ενισχύσει την πρόοδο σε τομείς όπως το Internet of Things (IoT). Η επεξεργασία δεδομένων στον ίδιο τον αισθητήρα, στο τελευταίο άκρο των συστημάτων, καθιστά δυνατή την εξαγωγή μόνο των απαιτούμενων μεταδεδομένων (σημασιολογικές πληροφορίες). Ως αποτέλεσμα, αυτή η τεχνολογία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μειώνοντας τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του cloud, ενώ παράλληλα μειώνει την καθυστέρηση (ταχύτητα απόκρισης) και έχει θετικές επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα.

Ο “IMX500” χρησιμοποιείται σε δοκιμές για λύσεις αντιμετώπισης κοινωνικών ζητημάτων όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση και ατυχήματα σε αστικές περιοχές, και ως μέρος της προσπάθειας μείωσης της ενέργειας που καταναλώνουν τα συστήματα κλιματισμού στα κτίρια.

Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και τη μείωση του πλαστικού στη συσκευασία

Η Sony είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των τηλεοράσεών της, των κονσολών παιχνιδιών και άλλων καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων. Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 (FY2020), η ποσότητα ενέργειας που καταναλώθηκε ετησίως ανά προϊόν ήταν 54% χαμηλότερη από την αντίστοιχη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 (FY2013).Όσον αφορά τα προϊόντα μικρού μεγέθους, για τα οποία η Sony σχεδιάζει να εξαλείψει πλήρως τις πλαστικές συσκευασίες έως το 2025, η Sony χρησιμοποιεί τώρα το «Original Blended Material», ένα νέο χαρτί που κατασκευάστηκε από μπαμπού, ζαχαροκάλαμο και ανακυκλωμένο χαρτί, στη συσκευασία των ακουστικών. Η χρήση πλαστικού έχει επίσης μειωθεί σημαντικά στη συσκευασία για τα XperiaTM και το PlayStation® 5. Για τηλεοράσεις, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται σε μέγεθος, η Sony επιταχύνει τη χρήση του ανεπτυγμένου υλικού της SORPLASTM από ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό επιβράδυνσης φλόγας.

Εφαρμογή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών της Sony μέσα στην κοινωνία

Η Sony προχωρά στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού οχήματος VISION-S Prototype (EV) που ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες ανίχνευσης και μια πλατφόρμα cloud που συνδέεται με το όχημα μέσω 5G. Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως μπαταρίες αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας σε μικροδίκτυο, ενώ η πλατφόρμα cloud επιτρέπει τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργιών του οχήματος μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Ως εκ τούτου, η Sony σκοπεύει να συμβάλει στην εξέλιξη των μετακινήσεων και στο περιβάλλον μέσω αυτών των τεχνολογιών.Το «Open Energy System (OES)» που αναπτύχθηκε από τη Sony Computer Science Laboratories, Inc. είναι ένα σύστημα μικροδικτύου που επιτρέπει στις κατοικίες να ανταλλάσσουν αμοιβαία ηλεκτρική ενέργεια μέσω συνεχούς ρεύματος. Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές υλοποίησης αυτού του συστήματος διατέθηκαν σε ανοικτή βάση στο τέλος του περασμένου έτους.Η SynecO, Inc., που ιδρύθηκε ως το πρώτο έργο του Sony Innovation Fund: Environment, στοχεύει στη συμβολή στη βιοποικιλότητα και τις λύσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, μέσω των τεχνολογιών της γνώσης και υποστήριξης που σχετίζονται με τη Συν-οικοκαλλιέργεια (Synecoculture) και άλλα ενισχυμένα οικοσυστήματα.Προκειμένου να παρέχει στους ανθρώπους εμπειρίες που επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ «του πλανήτη Γη και του Διαστήματος», η Sony συμμετέχει σε κοινές τεχνολογικές επιδείξεις και διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου του Τόκιο και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Έρευνας (JAXA). Αυτό περιλαμβάνει τη συν-ανάπτυξη ενός εξαιρετικά μικρού δορυφόρου εξοπλισμένου με τεχνολογία αισθητήρων λήψης φωτογραφίας Sony, ικανού να καταγράφει εικόνες προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει προγραμματιστεί να εκτοξευτεί στο διάστημα το επόμενο έτος.Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τους ανθρώπους και την κοινωνία

Η διαφορετικότητα των εργαζομένων της Sony είναι η δύναμή της και η Εταιρεία συνεχίζει να προωθεί την πολυπολιτισμικότητα, την ισότητα και την ενσωμάτωση σε όλο το Sony Group. Ταυτόχρονα, συμμετείχε επίσης σε πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη διαφορετικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη εντός της κοινωνίας και όλων των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται.

Πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης στην ανάπτυξη προϊόντων και στο περιβάλλον εργασίας

Η Sony συμβουλεύεται άτομα με ειδικές ανάγκες και τα εμπλέκει σε δοκιμές χρηστικότητας από το στάδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Αντανακλώντας τα σχόλιά τους και προχωρώντας σε βελτιώσεις, η Sony είναι σε θέση να βελτιώσει την προσβασιμότητα των προϊόντων της, των διεπαφών χρήστη και των υπηρεσιών της.Κάθε εταιρεία του Sony Group συμμετέχει σε προσπάθειες για την προώθηση της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς διακρίσεις. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι της Sony Kibou/Hikari Corporation με νοητική και πνευματική αναπηρία είναι μέλη των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού και προϊόντων της Sony για mirror-less φωτογραφικές μηχανές, όπου μπορούν να προοδεύσουν εφαρμόζοντας τις δικές τους ικανότητες.Τον Δεκέμβριο του 2019, η Sony προσχώρησε στην «The Valuable 500», μια διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στις επιχειρήσεις. Η Sony επιλέχθηκε επίσης ως ένας από τους 13 εμβληματικούς ηγέτες αυτής της πρωτοβουλίας.

Υποστήριξη των πεδίων της Εκπαίδευσης της Ιατρικής και της κοινότητας των Δημιουργών 

Τον Απρίλιο του 2020, η Sony ίδρυσε το «Sony Global Relief Fund for COVID-19» για να στηρίξει ανθρώπους που έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Οι εταιρείες του Sony Group έχουν συμμετάσχει σε ευρείες δραστηριότητες για την υποστήριξη της ιατρικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της δημιουργικής κοινότητας μέσω των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας τους, και η κατανομή περίπου του 80% των 100 εκατομμυρίων δολαρίων που δεσμεύτηκε μέσω του ταμείου έχει πλέον καθοριστεί. Μέχρι σήμερα, η Sony έχει παράσχει υποστήριξη σε συνολικά περίπου 5.500 οργανισμούς μέσω αυτού του ταμείου.Η Sony Music συνεργάζεται με οργανισμούς, όπως μη κερδοσκοπικές οργανώσεις  στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε  άλλες χώρες για να παράσχει υποστήριξη στους καλλιτέχνες και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι δημιουργοί μπορούν να ασχοληθούν με το έργο τους, με ψυχική ευεξία. Επίσης, στην Ιαπωνία λαμβάνονται μέτρα για την υποστήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας των καλλιτεχνών και των δημιουργών των οποίων την εκπροσώπηση έχει αναλάβει η Sony Music, καθώς και του προσωπικού που τους υποστηρίζει.

Προώθηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Διαφορετικότητας

Τον Ιούνιο του 2020 το Sony Group ίδρυσε ένα Παγκόσμιο Ταμείο Κοινωνικής Δικαιοσύνης 100 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τις ενέργειες κατά του ρατσισμού και του κινήματος κοινωνικής δικαιοσύνης στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Μέσω αυτού του ταμείου, οι εταιρείες του Sony Group στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν οργανισμούς που εργάζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ προωθούν επίσης τη διαφορετικότητα εντός και εκτός της Εταιρείας από μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Η κατανομή περίπου του 70% των 100 εκατομμυρίων δολαρίων που δεσμεύθηκαν μέσω αυτού του ταμείου έχει ήδη καθοριστεί.Διακυβέρνηση που υποστηρίζει πρωτοβουλίες αειφορίας

Η Sony θεωρεί τη διακυβέρνηση ένα πλαίσιο που επιτρέπει στην Εταιρεία να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της για τη βιωσιμότητα και εργάζεται συνεχώς για την ενίσχυση αυτής της δομής.

Από το οικονομικό έτος 2020, η Sony υιοθέτησε έναν δείκτη για την αξιολόγηση πρωτοβουλιών βιωσιμότητας ως παράγοντα που καθορίζει την αποζημίωση που συνδέεται με την απόδοση των υψηλότερων στελεχών.Από το οικονομικό έτος 2021 και έπειτα, η Sony ενσωματώνει τομείς πρωτοβουλιών αειφορίας, όπως οι «εργαζόμενοι» και το «περιβάλλον», που έχουν προσδιοριστεί ως βασικές προτεραιότητες για κάθε επιχείρηση, στα αντίστοιχα μεσοπρόθεσμα σχέδιά τους. Ορίζει, επίσης, σχετικούς δείκτες απόδοσης και αξιολογεί τα αποτελέσματα ως αναπόσπαστο μέτρο της επιχειρηματικής απόδοσης.
Keywords
Τυχαία Θέματα