Ο Αντώνης Τζωρτζακάκης στο τιμόνι του επενδυτικού ταμείου “Φαιστός”

Με ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του χώρου και πρώην γενικό γραμματέα τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων στο τιμόνι ξεκινά τη λειτουργία της η «Συμμετοχές 5G Α.Ε.» με στόχο τη διαχείριση του επενδυτικού ταμείου Φαιστός.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοίνωσε και επισήμως τη σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Συμμετοχές 5G A.E.» («Εταιρεία»), δυνάμει του άρθρο 93 Νόμου 4727/2020 (Α’ 184) και την εκλογή του πρώτου Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αποκλειστικός

σκοπός της Εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») του άρθρου 94 του ν. 4727/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ομόφωνα αποφάσισε το διορισμό των μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Συμμετοχές 5G, με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αντώνιος Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Σαλβατώρ Λεβής, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Σωτήριος (Άκης) Μαρκάτος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Νικόλαος Καραπανάγου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Δέσποινα Μαγδαληνή (Ντιάνα) Μαρκάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Κωνσταντίνος Μεϊμέτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Ταμείο «Φαιστός» έχει σαν αποστολή τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην έρευνα ή/και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν σε υποδομές 5G, ενδεικτικά στους κλάδους των μεταφορών & της εφοδιαστικής αλυσίδας, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του τουρισμού, της υγείας, της πληροφόρησης και των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Η καινοτόμα αυτή ελληνική πρωτοβουλία αποτελεί ήδη αναγνωρισμένη βέλτιστη επενδυτική πρακτική στην Ευρώπη και αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία του εγχώριου ψηφιακού οικοσυστήματος 5G που θα εισάγει τη χώρα έγκαιρα στην 4η βιομηχανική επανάσταση και θα ενισχύσει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ εύχεται στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Συμμετοχές 5G καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη θητεία του, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις της Εταιρείας αλλά και τη σημασία της για την ελληνική οικονομία.

Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των μελών

Παρατίθενται τα σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Συμμετοχές 5G:

1. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1963. Κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Επιστήμης Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Princeton, Η.Π.Α. και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.), Η.Π.Α.. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην επενδυτική τράπεζα Salomon Brothers, στη συνέχεια στη Deutsche Bank και μέχρι προσφάτως στη JP Morgan, όπου κατείχε τη θέση του Managing Director, CIO EMEA. Επίσης, διαθέτει εκτενή και επιτυχημένη πορεία στη διαχείριση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ως Εταίρος και Διευθυντής Επενδύσεων, συγκεκριμένα στις εταιρείες Endeavour Capital Management ($3.5bn hedge fund), Element Capital Partners ($18bn hedge fund) και επί του παρόντος στην Capula Investment Management ($20bn hedge fund). Είναι μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Συνεργασίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ Cooperation Development Committee), της Επιτροπής Princeton Alumni Schools (Η.Β.), ενώ διετέλεσε ιδρυτικό μέλος του Μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Hellenic Hope».

2. Αντώνιος Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1973. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και παράλληλα κατέχει International MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί 23 χρόνια, σε πολυεθνικές εταιρίες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών στο εξωτερικό (Siemens AG) και την Ελλάδα (Wind, Vodafone, Tellas, Forthnet). Ως Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής (CSO) και Εμπορικών Θεμάτων (CCO) της Wind Hellas, συνέβαλε καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας, διευρύνοντας την πελατειακή βάση και οδηγώντας τις επενδύσεις των δικτύων νέας γενιάς. Από το ρόλο του Διευθυντή Marketing (CMO) στην Tellas και την Hellas On Line σχεδίασε και υλοποίησε επιτυχημένες στρατηγικές Marketing & Brand, ενώ ως στέλεχος στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της Siemens AG στην Αυστρία και τη Γερμανία έλαβε ενεργά μέρος στην ανάπτυξη πρωτοπόρων υπηρεσιών δικτύων κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη διάρκεια της θητείας του ως Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συμμετείχε αποφασιστικά στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, ενώ σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 η διεθνώς αναγνωρισμένη (από την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ) ως βέλτιστη πρακτική, υπηρεσία «13033». Έχει θητεύσει ως μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) και του ευρωπαϊκού οργανισμού ECTA, European Competitive Telecommunications Association, στις Βρυξέλλες, του οποίου υπήρξε και Treasurer.

3. Σαλβατώρ Λεβής, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1957. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στο πρόγραμμα Stanford Executive Program (SEP) από το Stanford Graduate School of Business. Εργάστηκε για παραπάνω από 14 χρόνια στην Τραπεζική Πληροφορική σε θέσεις πωλήσεων και διοίκησης. Από το 1995 μέχρι το 2003 ήταν εκτελεστικός Διευθυντής Επενδύσεων στην Εμπορική Κεφαλαίου, όπου ήταν υπεύθυνος για επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες. Από το 2003 είναι ιδρυτικός εταίρος στο ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών 7L Capital Partners Emerging Europe. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 10 επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και συμμετείχε ως μέλος στα Διοικητικά τους Συμβούλια. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

4. Σωτήριος (Άκης) Μαρκάτος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1958. Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος M.Sc. σε Modern & Applied Optics από το University of Reading. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε., Σύμβουλος Διοίκησης στη Forthnet, Διευθυντής Επενδύσεων στο Venture Capital fund της Attica Ventures, και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurocom Expertise A.E. Επίσης, ήταν υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Διευθυντής και Ερευνητής του Wolfson Unit στο University College London με αντικείμενο την μεταφορά τεχνολογίας στην βιομηχανία στον τομέα των Optical Fiber Communications. Ακόμη, έχει διατελέσει σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς και εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association). Είναι Μέλος του Δικτύου Καινοτομίας της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενώ έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε θέματα τηλεπικοινωνιών και χρηματoοικονομικής διαχείρισης έργων τηλεπικοινωνιών και επενδύσεων. Ο κ. Μαρκάτος μέχρι σήμερα κατείχε τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε..

5. Νικόλαος Καραπανάγου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1971. Κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Αποφοίτησε το 1995 και η πτυχιακή του διατριβή ήταν στα συστήματα Παράλληλου Υπολογισμού. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της Τεχνολογίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αναλάβει ανώτερες θέσεις τόσο σε νεοσύστατες όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις του ελληνικού οικοσυστήματος, όπως η θέση του Director Digital Transformation and Innovation στην εταιρεία PriceWaterhouseCoopers και Εκτελεστικού Προέδρου της Motivian, έχοντας αποκτήσει εμπειρία στη λειτουργία μιας επιχείρησης από όλες τις διαφορετικές πτυχές της. Είναι σύμβουλος του «Metavallon Fund», που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στους τομείς Blockchain, Big Data και Telecoms. Επίσης, συμμετέχει σε Διοικητικά Συμβούλια νεοσύστατων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους Motivational Learning, Gaming και Sensor Management. Ο κ. Καραπανάγου έχει βραβευτεί δύο φορές από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και κατέλαβε την πρώτη θέση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

6. Δέσποινα Μαγδαληνή (Ντιάνα) Μαρκάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1981. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο, και κάτοχος Executive MBA από το Harvard Business School. Ξεκίνησε την καριέρα της ως δικηγόρος και κατέχει πολυετή εμπειρία τόσο σε διεθνείς δικηγορικές εταιρείες, όσο και ως Νομική Σύμβουλος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εξειδίκευση στους τομείς ενέργειας και υποδομών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας έχει διαχειριστεί με επιτυχία μεγάλες διεθνείς συναλλαγές, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές σε θέματα δανειοδότησης και άντλησης κεφαλαίων, δημόσιων προσφορών, συγχωνεύσεων, εξαγορών, project financing και εταιρικής αναδιάρθρωσης. Κατείχε, επίσης, υψηλόβαθμες θέσεις στο, σημαντικής γεωπολιτικής σημασίας, έργο Διαδριατικός Αγωγός (TAP), στα κεντρικά της εταιρείας στην Ελβετία, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), ενώ έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP) στη Νέα Υόρκη. Σήμερα εργάζεται ως Global Director στον όμιλο εταιρειών Gategroup (Ελβετία), ηγέτη στην παροχή αεροπορικών υπηρεσιών παγκοσμίως, όπου είναι υπεύθυνη για πάγια περιουσιακά στοιχεία αξίας 1δις δολαρίων σε περισσότερες από 60 χώρες, ηγούμενη ομάδων από διαφορετικές χώρες, κουλτούρες και ειδικότητες. Συμμετέχει επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών. Είναι Πρόεδρος της παγκόσμιας εκστρατείας 2020 Women on Boards στην Ελβετία και μέλος της παγκόσμιας ένωσης Women Corporate Directors. Οι τομείς εμπειρίας της περιλαμβάνουν: ρυθμιστική και κανονιστική συμμόρφωση, περιουσιακή διαχείριση, θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), αναδιάρθρωση, συγχωνεύσεις και εξαγορές.

7. Κωνσταντίνος Μεϊμέτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεννήθηκε το 1978. Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Ενσωματωμένα Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Είναι Διευθυντής Στρατηγικής για την εταιρία u-blox AG (Ελβετία), με μακρά εμπειρία σε εξαγορές εταιριών τεχνολογίας, επενδύσεις και κοινοπραξίες. Από το 2019 είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Sapcorda GmbH, στην οποία συμμετέχουν ηγέτιδες εταιρίες τεχνολογίας, όπως η BOSCH και η Mitsubishi Electric. Από το 2004 έως το 2014 υπήρξε συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της νεοφυούς εταιρείας Antcor S.A., όπου ηγήθηκε της στρατηγικής της ανάπτυξης, διαπραγματεύτηκε συμβόλαια με Fortune-100 εταιρίες, εξασφάλισε χρηματοδότηση από οικονομικούς και στρατηγικούς επενδυτές, ενώ το 2014 οδήγησε επιτυχώς την εταιρία σε εξαγορά. Από το 2013 έως το 2016 διετέλεσε εκλεγμένος Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Ημιαγωγών, ενώ συχνά συμμετέχει ως μέντορας σε θερμοκοιτίδες εταιριών τεχνολογίας.

Keywords
hellas on line, deutsche bank, jp morgan, on line, εταιρεία, fund, νέα, τραπεζες, morgan, cio, emea, endeavour, capital, hedge, element, μιτ, alumni, hellenic, hope, mba, αθηνα, siemens, ελλαδα, wind, vodafone, tellas, forthnet, cco, hellas, οοσα, σεπε, european, βρυξέλλες, πειραιας, school, business, europe, attica, london, optical, fiber, innovation, big, data, harvard, προσφορες, project, αναδιαρθρωση, tap, οηε, global, women, gmbh, bosch, mitsubishi, εθνικη τραπεζα, κινηση στους δρομους, χρηματιστηριο, Καλή Χρονιά, εκλογες 2014, πολυτεχνειο, χωρες, γερμανια, εμπορικη, θητεια, καριερα, λονδινο, οηε, οικονομικο πανεπιστημιο αθηνων, οικονομια, πλαισιο, προγραμμα, attica, bosch, capital, jp morgan, mba, mitsubishi, siemens, tellas, αρθρο, αυστρια, βιογραφικα, βρυξέλλες, δεσποινα, δυναμη, διδακτορικο, διοικηση, διπλωμα, ελβετια, ενεργα, επενδυσεις, επιτυχια, ερευνα, εταιρεία, εταιρια, ευρωπη, υπηρεσια, λειτουργια, μαθηματικη εταιρεια, μηχανικος, νεα υορκη, νομικη, ουσιαστικα, πανεπιστημιο αθηνων, πανεπιστημιο πατρων, πληροφορικη, πτυχιο, πτυχιακη, ρολο, συγκεκριμενα, συνεχεια, συντομα, χρηματιστηριο αθηνων, κωνσταντινος, alumni, business, big, cio, data, deutsche bank, element, emea, εμφαση, endeavour, εθνικο, europe, fiber, fund, global, gmbh, harvard, hedge, hellas on line, hellas, χωρα, innovation, project, υπουργειο, london, morgan, on line, optical, school, τραπεζα, θεματα, θεσεις, υγειας, women, ξεκινησε, european
Τυχαία Θέματα