Η Stirixis για το Digi-Retail

Η Stirixis στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ανακοινώνει την προσφορά ενός νέου πακέτου υπηρεσιών για την ένταξη στο πρόγραμμα Digi-Retail. Το πρόγραμμα Digi-Retail παρέχει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων βάσει νέων τεχνολογιών. Η χρήση τεχνολογιών για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τη Στρατηγική της εταιρείας και τους οικονομικούς της στόχους.Η Stirixis, παρέχει
Keywords
Τυχαία Θέματα