Η Ericsson παρουσιάζει επαληθευμένη λύση υποδομής NFV

Η Ericsson εισήγαγε στην αγορά την επαληθευμένη λύση της για υποδομή εικονικοποίησης λειτουργιών δικτύου (NFV), με υποστήριξη πολλαπλών προμηθευτών και υπηρεσίες μετασχηματισμού.

H Ericsson παρουσίασε στην αγορά την επαληθευμένη λύση της για υποδομή εικονικοποίησης λειτουργιών δικτύου (NFV), η οποία περιλαμβάνει
υπηρεσίες μετασχηματισμού και δυνατότητες υποστήριξης πολλαπλών προμηθευτών.Η λύση NFVi υποστηρίζει υποδομή καθοριζόμενη από λογισμικό, προσφέροντας αυξημένη ταχύτητα, ευελιξία και αποδοτικότητα κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιώνΤο προσφερόμενο σύνολο λύσεων και υπηρεσιών υποστηρίζει μια σειρά σεναρίων ευέλικτης υλοποίησης, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανοικοδόμηση της υποδομής των τεχνολογιών 5G και ΙοΤ

Η λύση NFVi της Ericsson βασίζεται σε μια πλήρως καθορισμένη αρχιτεκτονική και σε μια εξ ολοκλήρου ενσωματωμένη εκ των προτέρων και επαληθευμένη πλατφόρμα, η οποία αποτελείται από υλικό της Ericsson (Hyperscale Datacenter System 8000 (HDS 8000) και Blade Server Platform (BSP8000)), το περιβάλλον Ericsson Cloud Execution Environment, τις λύσεις Ericsson Cloud Manager και Ericsson Cloud SDN, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες ολοκλήρωσης και υποστήριξης συστημάτων. Τα κατασκευαστικά στοιχεία του συστήματος είναι αρθρωτά για να μπορούν να εναλλάσσονται, καλύπτοντας τις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε παρόχου υπηρεσιών.

Η σχεδίαση του χαρτοφυλακίου της Ericsson προσφέρει ευελιξία στις υλοποιήσεις των λειτουργιών εικονικού δικτύου (VNF). Σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, η λύση υποστηρίζει μια σειρά διαφορετικών σεναρίων υλοποίησης, από την πλήρη αποσύνδεση στοιχείων NFV διαφορετικών προμηθευτών έως μια ολοκληρωμένη λύση full stack.

Ως ένα πρώτο σταδιακό βήμα προς την ανοικοδόμηση της υποδομής των τεχνολογιών 5G και διαδικτύου των αντικειμένων (ΙοΤ), η λύση NVFi υποστηρίζει μια υποδομή καθοριζόμενη από λογισμικό η οποία προσφέρει αυξημένη ταχύτητα, ευελιξία και αποδοτικότητα κατά την υλοποίηση νέων υπηρεσιών.

Ο Richard Schenk, Head of Network and Datacenter Development, Swisscom δηλώνει: «Το πλεονέκτημα που θα προσφέρουν στους πελάτες μας οι λύσεις Ericsson cloud και NFVi είναι ότι μπορούμε να εισαγάγουμε νέα προϊόντα. Θα δημιουργήσουμε υπηρεσίες τις οποίες σήμερα δεν γνωρίζουμε καν και θα τις εντάξουμε στο περιβάλλον ΙοΤ. Θα είμαστε επίσης σε θέση να διαμορφώσουμε τις υπηρεσίες μας βάσει τεμαχισμού δικτύου (network slices), έτσι ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο προϊόν που διαθέτουμε σήμερα.»

Η Susan James, Head of Product Line NFV Infrastructure, Ericsson, δηλώνει: «Η λύση NFVi της Ericsson αποτελεί σημαντικό βήμα στο ταξίδι μας προς την ανοικοδόμηση της υποδομής που θα υποστηρίξει τις τεχνολογίες του 5G και του διαδικτύου των αντικειμένων (ΙοΤ). Χάρη στην προσφορά μιας ευέλικτης, εκ των προτέρων ενσωματωμένης και επαληθευμένης πλατφόρμας ανοικτού συστήματος, παρέχουμε στους πελάτες μας αρκετές διαφορετικές επιλογές υλοποίησης, από την πλήρη αποσύνδεση στοιχείων NFV διαφορετικών προμηθευτών έως μια ολοκληρωμένη λύση full stack. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται ταχύτερη είσοδος στην αγορά, με αυξημένη ταχύτητα, ευελιξία και αποδοτικότητα για τους πελάτες μας που υλοποιούν νέες υπηρεσίες.»

Ο Patrick Filkins, αναλυτής της εταιρείας Technology Business Research (TBR) Telecom Practice στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, δηλώνει: «Η TBR πραγματοποίησε φέτος μια αρχική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας ρωτήσαμε κορυφαίους διεθνείς παρόχους σχετικά με πώς αντιλαμβάνονται τους κυρίαρχους προμηθευτές NFV και SDN. Η TBR ερεύνησε τους παράγοντες που παρακινούν τους παρόχους να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, το χρονοδιάγραμμα αυτής της υιοθέτησης, τις δαπάνες για NFV και SDN, καθώς και τις απόψεις των παρόχων για τους προμηθευτές που μπορούν να καλύψουν καλύτερα τις απαιτήσεις για NFV και SDN. Η Ericsson αξιολογήθηκε από τους παρόχους ως ο προμηθευτής που θα μπορέσει να καλύψει καλύτερα τις απαιτήσεις για NFV και SDN.»

Η Ericsson έχει ήδη ανακοινώσει τη σύναψη συμβάσεων NFV με αρκετούς κορυφαίους παρόχους διεθνώς, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Telstra, Swisscom, Telefonica, Axiata, Digicel και SoftBank, ενώ ήταν και ο πρώτος προμηθευτής με λειτουργικές εμπορικές υλοποιήσεις NFV.

Keywords
Τυχαία Θέματα