Πρώτος απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε και ΒΙΑΝ Α.Ε

Παρουσιάστηκε ο πρώτος πλήρης απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε και ΒΙΑΝ Α.Ε του Ομίλου Γιαννακόπουλου. Ο απολογισμός αφορά το διάστημα 2014-2016 και αποτυπώνει τη δέσμευση του Ομίλου στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Keywords
Τυχαία Θέματα