Επιλογή νέων Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής των νέων Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας.

Οι νέοι διευθυντές είναι:

- Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος": Δρ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α'), Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

- Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: Καθηγητής Κανάρης Τσίγκανος,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής-Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας & Μηχανικής.

- Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ): Καθηγητής Κωνσταντίνος Συνολάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης- Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος.

- Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης-ΑΘΗΝΑ: Καθηγητής Ιωάννης Ιωαννίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπ
Keywords
Τυχαία Θέματα