Το μέγεθος μετράει!

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπ'όψιν, είναι το πόσες μάρκες έχει στην κατοχή του ο κάθε παίκτης.
Τυχαία Θέματα