Μόνο με δελτίο καταγραφής αθλούμενου η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Από Δευτέρα (25/05) επιτρέπεται η χρήση των οργανωμένων ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων από τους αθλούμενους πολίτες, με συμπλήρωση και επίδειξη του δελτίου καταγραφής αθλούμενου.
Keywords
Τυχαία Θέματα