Βάρβαρο είναι το αγαθό «ζωή»να ταπεινώνεται και να κακοποιείται…

00:47 14/6/2021 - Πηγή: NewsNow
Βάρβαρο είναι το αγαθό «ζωή»να ταπεινώνεται και να κακοποιείται… Βάρβαρο είναι να μάχεσαι για το αυτονόητο.
Τυχαία Θέματα