Σήμερα 12 Ιουλίου, εορτάζουμε τη Σύναξη της Παναγίας της Τριχερούσας

22:33 11/7/2019 - Πηγή: NewsNow
Ὁ ΟἶκοςἌνωθεν ἡ Εἰκών σου, λαμπρυνθεῖσα σῇ δόξῃ, δεδώρηται ἡμῖν Θεοτόκε, ᾗ προσιόντες πίστει πολλῇ, τῶν πολλῶν σοῦ τρυφῶμεν ἀντιλήψεων, καὶ ὕμνον χαριστήριον, προσφέρομεν σοὶ ἐκβοῶντες·Χαῖρε Ἀγγέλων ἡ θυμηδία·χαῖρε ἀνθρώπων ἡ προστασία.
Τυχαία Θέματα