Πρόσληψη 3 αναπληρωτών Θεολόγων

19:08 14/3/2019 - Πηγή: NewsNow
Πίνακας προσλαμβανομένωνΠροσλήψεις 140 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν.
Τυχαία Θέματα