Προκήρυξη Κάλυψης μίας (1) θέσης «Υπασπιστή Διοίκησης» στο Υπασπιστήριο του Α/ΓΕΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ)

13:53 10/4/2019 - Πηγή: NewsNow
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΠροκήρυξη Κάλυψης Θέσης «Υπασπιστή Διοίκησης»ΑΔΑ: 78ΟΕ6-ΗΥΥ Την κάλυψη μίας (1) θέσης «Υπασπιστή Διοίκησης» στο Υπασπιστήριο του κ.
Τυχαία Θέματα